Thống kê truy cập
  • Đang online: 5
  • Hôm nay: 34
  • Trong tuần: 168
  • Tất cả: 40239
Chi bộ Đảng trường THPT Nguyễn Đình Chiểu
Chi bộ luôn khẳng định vai trò vị trí của mình trong cơ quan, Đặc biệt lưu ý đến xây dựng tổ chức ngày một vững mạnh.

        Trường phổ thông cấp 3 (nay là Trường THPT Tây Ninh ) được thành lập ngày 10-06-1969 thì ngày 20-10-1969 Chi bộ Đảng được thành lập. Lúc đó chi bộ chỉ có 4 đảng viên. Dưới sự lãnh đạo của chi bộ, nhà trường đã xây dựng được khối đoàn kết nhất trí để củng cố đội ngũ và xây dựng nhà trường ngày một vững mạnh luôn luôn hoàn thành nhiệm vụ được giao .

 

         Chi bộ luôn khẳng định vai trò vị trí của mình trong cơ quan, Đặc biệt lưu ý đến xây dựng tổ chức ngày một vững mạnh.

 

        Chi bộ luôn quan tâm đến công tác tổ chức và phát triển Đảng  tính từ năm học 1999 đến 2009 chi bộ đã kết nạp được 29 Đảng viên mới , nâng số đảng viên của chi bộ hiện tại là 33 đồng chí chiếm tỷ lệ 46,7% trên tổng số  CB-GV-NV nhà trường. 

 

        Chi bộ  luôn được công nhận là chi bộ trong sạch vững mạnh và đã được Quận ủy cấp giấy khen.

 

Mọi đảng viên trong chi bộ đều giữ  những cương vị chủ chốt trong nhà trường và luôn gương mẫu , phát  huy được vai trò lãnh đạo của mình trong cơ quan.

 

Uy tín của chi bộ ngày một nâng cao ,vị thế của nhà giáo được khẳng định nhiều  quần chúng tin tưởng và  có ý chí phấn đấu vào Đảng rõ rệt.