SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TÂY NINH
DANH SÁCH ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN SINH LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2018-2019
Trường THPT Nguyễn Đình Chiểu
Tìm kiếm
Tên thí sinh
Trường THCS
TT Họ và tên thí sinh Nữ Ngày sinh Nơi sinh HS trường THCS Kết quả đánh giá xếp loại Ưu tiên Khuyến khích Tổng điểm UTKK Tổng điểm RL-UTKK Thi tiếng Anh
Lớp 6 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 9 Tổng điểm RL
HL HK Điểm HL HK Điểm HL HK Điểm HL HK Điểm
1 Nguyễn Thị Ngọc Linh X 19/05/2003 Tây Ninh Xã Phan Giỏi Tốt 10 Giỏi Tốt 10 Giỏi Tốt 10 Giỏi Tốt 10 40 N1 (1) 1 41
2 Lê Minh Hy 16/12/2003 Tây Ninh Xã Phan Giỏi Tốt 10 Giỏi Tốt 10 Giỏi Tốt 10 Giỏi Tốt 10 40 N1 (1) 1 41
3 Lê Tuấn Vĩ 30/09/2003 Tây Ninh Xã Phan Giỏi Tốt 10 Giỏi Tốt 10 Giỏi Tốt 10 Khá Tốt 9 39 N1 (1) 1 40
4 Hồ Thị So X 01/01/1999 Campuchia Phước Ninh Giỏi Tốt 10 Giỏi Tốt 10 Khá Tốt 9 Khá Tốt 9 38 N1 (1) 1 39
5 Võ Thị Bích Ngọc X 27/01/2002 Tây Ninh Lộc Ninh Giỏi Tốt 10 Khá Tốt 9 Khá Tốt 9 Khá Tốt 9 37 N1 (1) 1 38
6 Lê Thị Thanh Thảo X 26/03/2003 Tây Ninh Xã Phan Giỏi Tốt 10 Khá Tốt 9 Khá Tốt 9 Khá Tốt 9 37 N1 (1) 1 38
7 Trần Văn Lễ 22/01/2003 Tây Ninh Xã Phan Giỏi Tốt 10 Khá Tốt 9 Khá Tốt 9 Khá Tốt 9 37 N1 (1) 1 38
8 Phạm Thị Kim Ngân X 12/02/2003 Tây Ninh Xã Phan Giỏi Tốt 10 Khá Tốt 9 Khá Tốt 9 Khá Tốt 9 37 N1 (1) 1 38
9 Lê Quang Duy 13/12/2003 Tây Ninh Suối Đá Khá Tốt 9 Khá Tốt 9 Khá Tốt 9 Khá Tốt 9 36 VS(0.5) N1 (1) 1.5 37.5
10 Dương Nguyễn An Thư X 08/06/2002 Tây Ninh Suối Đá Khá Tốt 9 Khá Tốt 9 Khá Tốt 9 Khá Tốt 9 36 VS(0.5) N1 (1) 1.5 37.5
11 Huỳnh Phạm Chí Khang 03/09/2003 Tây Ninh Xã Phan Khá Tốt 9 Khá Tốt 9 Khá Tốt 9 Khá Tốt 9 36 N1 (1) 1 37
12 Trần Thị Trà My X 03/07/2003 Tây Ninh Xã Phan Khá Tốt 9 Khá Tốt 9 Khá Tốt 9 Khá Tốt 9 36 N1 (1) 1 37
13 Phan Ngọc Như X 06/09/2003 Tây Ninh Xã Phan Khá Tốt 9 Khá Tốt 9 Khá Tốt 9 Khá Tốt 9 36 N1 (1) 1 37
14 Phạm Thị Anh Thư X 21/11/2003 Tây Ninh Xã Phan Khá Tốt 9 Khá Tốt 9 Khá Tốt 9 Khá Tốt 9 36 N2 (0.5) 0.5 36.5
15 Đồng Thanh Ngọc X 06/10/2003 Tây Ninh Suối Đá Khá Tốt 9 Giỏi Tốt 10 Khá Tốt 9 Trung bình Tốt 7 35 VS(0.5) N1 (1) 1.5 36.5
16 Phạm Thị Kim Anh X 06/12/2003 Tây Ninh Suối Đá Khá Khá 8 Khá Tốt 9 Khá Tốt 9 Khá Tốt 9 35 VS(0.5) N1 (1) 1.5 36.5
17 Nguyễn Minh Nhật 13/06/2003 Tây Ninh Suối Đá Giỏi Tốt 10 Giỏi Tốt 10 Khá Khá 8 Khá Khá 8 36 N2 (0.5) 0.5 36.5
18 Trần Đức Duy 02/11/2002 Tây Ninh Ngoại tỉnh Khá Tốt 9 Khá Tốt 9 Khá Tốt 9 Khá Tốt 9 36 N2 (0.5) 0.5 36.5
19 Phan Thanh Vinh 06/12/2003 Tây Ninh Suối Đá Khá Khá 8 Khá Tốt 9 Khá Tốt 9 Khá Tốt 9 35 VS(0.5) 0.5 35.5
20 Nguyễn Trí Tín 11/02/2003 Tây Ninh Suối Đá Khá Tốt 9 Khá Tốt 9 Khá Tốt 9 Trung bình Tốt 7 34 VS(0.5) N2 (0.5) 1 35
21 Ngô Minh Phi 23/10/2003 Tây Ninh Xã Phan Khá Tốt 9 Trung bình Tốt 7 Khá Tốt 9 Khá Tốt 9 34 N1 (1) 1 35
22 Nguyễn Phó Tuấn Anh 20/05/2003 Thành Phố HCM Suối Đá Khá Tốt 9 Khá Tốt 9 Khá Tốt 9 Trung bình Tốt 7 34 VS(0.5) N2 (0.5) 1 35
23 Nguyễn Mỹ Duyên X 30/10/2003 Tây Ninh Xã Phan Khá Tốt 9 Khá Tốt 9 Khá Tốt 9 Trung bình Tốt 7 34 N1 (1) 1 35
24 Nguyễn Tiến Đạt 25/08/2003 Tây Ninh Xã Phan Khá Tốt 9 Khá Tốt 9 Khá Tốt 9 Trung bình Tốt 7 34 N1 (1) 1 35
25 Nguyễn Quốc Thắng 22/12/2003 Tây Ninh Xã Phan Khá Tốt 9 Khá Tốt 9 Khá Tốt 9 Trung bình Tốt 7 34 N1 (1) 1 35
26 Hồ Hoài Nhân 11/04/2003 Tây Ninh Xã Phan Khá Tốt 9 Khá Tốt 9 Khá Tốt 9 Trung bình Tốt 7 34 N1 (1) 1 35
27 Nguyễn Thị Tuyết Tâm X 17/07/2003 Tây Ninh Chà Là Khá Tốt 9 Khá Tốt 9 Trung bình Tốt 7 Khá Tốt 9 34 N1 (1) 1 35
28 Huỳnh Ngọc Nhi X 14/11/2003 Tây Ninh Xã Phan Trung bình Tốt 7 Khá Tốt 9 Khá Tốt 9 Khá Tốt 9 34 N2 (0.5) 0.5 34.5
29 Phạm Minh Tân 18/03/2003 Thành Phố Hồ Chí Minh Xã Phan Khá Tốt 9 Khá Tốt 9 Khá Tốt 9 Trung bình Tốt 7 34 N2 (0.5) 0.5 34.5
30 Trần Hoàng Duy 28/06/2003 Tây Ninh Thị trấn DMC Khá Tốt 9 Khá Tốt 9 Khá Tốt 9 Trung bình Tốt 7 34 N2 (0.5) 0.5 34.5
31 Huỳnh Thị Ngân Lương X 17/02/2003 Tây Ninh Suối Đá Khá Tốt 9 Khá Tốt 9 Khá Khá 8 Trung bình Tốt 7 33 VS(0.5) N1 (1) 1.5 34.5
32 Hồ Văn Pháo 13/08/2003 Tây Ninh Suối Đá Khá Tốt 9 Khá Tốt 9 Khá Tốt 9 Trung bình Khá 6 33 VS(0.5) N2 (0.5) 1 34
33 Nguyễn Ngọc Ánh X 03/07/2003 Tây Ninh Phước Ninh Khá Tốt 9 Khá Tốt 9 Trung bình Tốt 7 Khá Tốt 9 34 0 34
34 Huỳnh Thị Kim Tuyền X 25/09/2003 Tây Ninh Suối Đá Khá Tốt 9 Khá Tốt 9 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 32 VS(0.5) N1 (1) 1.5 33.5
35 Phạm Văn Luật 10/12/2003 Tây Ninh Suối Đá Khá Tốt 9 Trung bình Tốt 7 Khá Tốt 9 Trung bình Tốt 7 32 VS(0.5) N1 (1) 1.5 33.5
36 Phan Dương Quân 11/02/2002 Tây Ninh Suối Đá Khá Tốt 9 Khá Tốt 9 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 32 VS(0.5) N1 (1) 1.5 33.5
37 Lê Trọng Khiêm 09/07/2003 Tây Ninh Suối Đá Khá Tốt 9 Khá Tốt 9 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 32 VS(0.5) N2 (0.5) 1 33
38 Nguyễn Cao Trí 06/09/2003 Tây Ninh Suối Đá Trung bình Tốt 7 Khá Tốt 9 Khá Tốt 9 Trung bình Tốt 7 32 N1 (1) 1 33
39 Huỳnh Đặng Thanh Uyên X 13/04/2003 Tây Ninh Võ Văn Kiệt Khá Tốt 9 Khá Tốt 9 Khá Khá 8 Trung bình Khá 6 32 N1 (1) 1 33
40 Nguyễn Ngọc Thịnh 03/11/2003 Tây Ninh Bàu Đồn Trung bình Tốt 7 Khá Tốt 9 Trung bình Tốt 7 Khá Tốt 9 32 N1 (1) 1 33
41 Trần Minh Qúi 18/09/2003 Tây Ninh Xã Phan Khá Tốt 9 Khá Tốt 9 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 32 N1 (1) 1 33
42 Lương Hồng Cẩm X 15/10/2003 Tây Ninh Xã Phan Trung bình Tốt 7 Khá Tốt 9 Khá Tốt 9 Trung bình Tốt 7 32 N1 (1) 1 33
43 Danh Chí Thanh 08/07/2003 Tây Ninh Xã Phan Khá Tốt 9 Khá Khá 8 Khá Khá 8 Trung bình Tốt 7 32 VS(0.5) N2 (0.5) 1 33
44 Đàm Văn Vinh 27/10/2003 Tây Ninh Xã Phan Trung bình Tốt 7 Khá Tốt 9 Khá Tốt 9 Trung bình Tốt 7 32 N1 (1) 1 33
45 Lê Thành Tiến 06/09/2003 Tây Ninh Bàu Năng Khá Tốt 9 Khá Tốt 9 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 32 N1 (1) 1 33
46 Huỳnh Trần Phương Vũ 21/11/2003 Tây Ninh Nguyễn Thái Học Khá Khá 8 Khá Tốt 9 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 31 VS(0.5) N1 (1) 1.5 32.5
47 Phạm Thị Ngọc Mến X 26/03/2003 Suối Đá Khá Tốt 9 Khá Tốt 9 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 32 VS(0.5) 0.5 32.5
48 Tạ Phú Kiệt 10/09/2003 Tây Ninh Suối Đá Khá Tốt 9 Khá Tốt 9 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 32 N2 (0.5) 0.5 32.5
49 Nguyễn Văn Thái 13/06/2003 Tây Ninh Suối Đá Khá Khá 8 Khá Tốt 9 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 31 N1 (1) 1 32
50 Nguyễn Quang Khánh Uyên X 21/12/2003 Bình Dương Ngoại tỉnh Khá Tốt 9 Khá Tốt 9 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 32 0 32
51 Nguyễn Minh Giàu 28/09/2003 Tây Ninh Nguyễn Thái Học Khá Tốt 9 Khá Tốt 9 Trung bình Khá 6 Trung bình Tốt 7 31 VS(0.5) N2 (0.5) 1 32
52 Lâm Thị Bích Sương X 16/12/2003 Tây Ninh Nguyễn Tri Phương Khá Tốt 9 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Khá Tốt 9 32 0 32
53 Nguyễn Quỳnh Như X 10/11/2003 Tây Ninh Võ Văn Truyện Khá Tốt 9 Khá Tốt 9 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 32 0 32
54 Nguyễn Thành Phát 31/12/2003 Tây Ninh Bàu Năng Khá Tốt 9 Khá Tốt 9 Trung bình Khá 6 Trung bình Tốt 7 31 N1 (1) 1 32
55 Nguyễn Hoàng Duy Khánh 25/10/2003 Tây Ninh Suối Đá Khá Tốt 9 Khá Tốt 9 Trung bình Tốt 7 Trung bình Khá 6 31 VS(0.5) 0.5 31.5
56 Vũ Tấn Qúi 09/10/2003 Tây Ninh Suối Đá Khá Tốt 9 Khá Tốt 9 Trung bình Khá 6 Trung bình Khá 6 30 VS(0.5) N1 (1) 1.5 31.5
57 Đặng Hoài Ân 30/10/2003 Tây Ninh Xã Phan Khá Khá 8 Khá Trung bình 6 Khá Khá 8 Khá Khá 8 30 N1 (1) 1 31
58 Nguyễn Thành Huy 21/01/2003 Tây Ninh Suối Đá Trung bình Tốt 7 Khá Khá 8 Trung bình Tốt 7 Khá Khá 8 30 N1 (1) 1 31
59 Lê Thị Ngọc Bích X 30/04/2003 Tây Ninh Suối Đá Khá Tốt 9 Khá Tốt 9 Trung bình Khá 6 Trung bình Khá 6 30 VS(0.5) N2 (0.5) 1 31
60 Nguyễn Hoàng Trúc Phương X 28/10/2003 Tây Ninh Suối Đá Trung bình Tốt 7 Khá Tốt 9 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 30 VS(0.5) N2 (0.5) 1 31
61 Nguyễn Khánh Duy 21/05/2003 Tây Ninh Suối Đá Khá Tốt 9 Khá Khá 8 Trung bình Tốt 7 Trung bình Khá 6 30 VS(0.5) N2 (0.5) 1 31
62 Châu Hữu Thái 14/11/2003 Tây Ninh Lý Tự Trọng Khá Tốt 9 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 30 N1 (1) 1 31
63 Võ Thị Thu Thảo X 23/01/2003 Tây Ninh Nguyễn Tri Phương Khá Tốt 9 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 30 N1 (1) 1 31
64 Nguyễn Huỳnh Thanh Thuận 03/01/2003 Tây Ninh Trường Hòa Khá Tốt 9 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 30 N1 (1) 1 31
65 Nguyễn Thị Mỹ Trinh X 12/09/2003 Tây Ninh Trường Hòa Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Khá Tốt 9 Trung bình Tốt 7 30 N1 (1) 1 31
66 Lê Khang 25/11/2003 Tây Ninh Nguyễn Thái Bình(HT) Trung bình Tốt 7 Khá Tốt 9 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 30 N1 (1) 1 31
67 Lê Hoàng Huy 21/11/2003 Tây Ninh Trưng Vương Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Khá Tốt 9 Trung bình Tốt 7 30 N1 (1) 1 31
68 Nguyễn Ngọc Quế 01/04/2003 Tây Ninh Trần Bình Trọng Khá Tốt 9 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 30 N1 (1) 1 31
69 Trần Minh Tâm 26/06/2003 Tây Ninh Xã Phan Khá Tốt 9 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 30 N1 (1) 1 31
70 Đinh Huỳnh Phương Thảo X 08/04/2003 Tây Ninh Bàu Năng Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Khá Tốt 9 Trung bình Tốt 7 30 N1 (1) 1 31
71 Ngô Phát Lộc 01/02/2002 Tây Ninh Bàu Năng Khá Tốt 9 Khá Tốt 9 Trung bình Khá 6 Trung bình Tốt 7 31 0 31
72 Phan Văn Lực 30/09/2003 Tây Ninh Xã Phan Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Khá Tốt 9 Trung bình Tốt 7 30 N1 (1) 1 31
73 Dịp Thị Anh Đào X 24/07/2003 Tây Ninh Bàu Năng Khá Tốt 9 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 30 N1 (1) 1 31
74 Tạ Minh Khánh 02/09/2003 Tây Ninh Phước Ninh Khá Tốt 9 Khá Tốt 9 Trung bình Trung bình 5 Trung bình Tốt 7 30 N1 (1) 1 31
75 Nguyễn Tấn Hưng 17/05/2003 Tây Ninh Phước Ninh Khá Tốt 9 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 30 N2 (0.5) 0.5 30.5
76 Nguyễn Thị Thanh Huệ X 02/02/2003 Tây Ninh Bàu Năng Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Khá Tốt 9 30 N2 (0.5) 0.5 30.5
77 Lý Huỳnh 17/12/2003 Tây Ninh Bàu Năng Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Khá Tốt 9 30 N2 (0.5) 0.5 30.5
78 Trần Thị Yến My X 08/09/2003 Tây Ninh Xã Phan Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Khá Tốt 9 Trung bình Tốt 7 30 N2 (0.5) 0.5 30.5
79 Hồ Kim Lộc 12/08/2003 Tây Ninh Bàu Năng Trung bình Tốt 7 Khá Tốt 9 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 30 N2 (0.5) 0.5 30.5
80 Võ Văn Phát Tài 23/10/2003 Tây Ninh Trần Bình Trọng Khá Tốt 9 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 30 N2 (0.5) 0.5 30.5
81 Trần Hoàng Quân 01/07/2003 Tây Ninh Trần Bình Trọng Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Khá Tốt 9 Trung bình Tốt 7 30 N2 (0.5) 0.5 30.5
82 Đoàn Vũ Thịnh 28/12/2003 Tây Ninh Trường Tây Khá Tốt 9 Trung bình Khá 6 Trung bình Khá 6 Khá Tốt 9 30 N2 (0.5) 0.5 30.5
83 Trần Huỳnh Thành Đạt 09/02/2003 Tây Ninh Long Thành Bắc Khá Tốt 9 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 30 N2 (0.5) 0.5 30.5
84 Nguyễn Hoàng Anh Thư X 15/09/2003 Tây Ninh Phan Bội Châu Khá Tốt 9 Khá Khá 8 Trung bình Khá 6 Trung bình Tốt 7 30 N2 (0.5) 0.5 30.5
85 Trần Tấn Phát 23/05/2003 Đồng Tháp Nguyễn Trãi Khá Tốt 9 Trung bình Khá 6 Trung bình Khá 6 Khá Tốt 9 30 N2 (0.5) 0.5 30.5
86 Trịnh Hoàng Minh 31/08/2003 Tây Ninh Suối Đá Khá Tốt 9 Khá Tốt 9 Trung bình Khá 6 Trung bình Khá 6 30 VS(0.5) 0.5 30.5
87 Hồ Ý Vy X 14/08/2003 Tây Ninh Suối Đá Khá Khá 8 Khá Khá 8 Trung bình Tốt 7 Trung bình Khá 6 29 VS(0.5) N1 (1) 1.5 30.5
88 Hà Công Cảnh 20/02/2003 Tây Ninh Suối Đá Khá Tốt 9 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Trung bình Khá 6 29 VS(0.5) N1 (1) 1.5 30.5
89 Trần Minh Giàu 03/11/2003 Tây Ninh Thị trấn DMC Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Khá Tốt 9 Trung bình Tốt 7 30 N2 (0.5) 0.5 30.5
90 Dương Văn Thành 13/07/2003 Tây Ninh Suối Đá Khá Tốt 9 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 30 0 30
91 Võ Mộng Thùy X 15/11/2003 Tây Ninh Lý Tự Trọng Khá Tốt 9 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 30 0 30
92 Nguyễn Hoàng Bửu 22/11/2003 Tây Ninh Long Thành Bắc Trung bình Tốt 7 Trung bình Khá 6 Trung bình Tốt 7 Khá Tốt 9 29 N1 (1) 1 30
93 Nguyễn Trung Hiếu 22/01/2003 Tây Ninh Ngô Quyền Trung bình Tốt 7 Khá Khá 8 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 29 N1 (1) 1 30
94 Nguyễn Ngọc Xuân Nhi X 27/11/2003 Tây Ninh Trần Bình Trọng Trung bình Tốt 7 Khá Tốt 9 Trung bình Khá 6 Trung bình Tốt 7 29 N1 (1) 1 30
95 Nguyễn Trần Đỗ Quyên X 03/05/2003 Tây Ninh Trần Bình Trọng Khá Tốt 9 Trung bình Khá 6 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 29 N1 (1) 1 30
96 Nguyễn Phi Trường 04/11/2003 Tây Ninh Xã Phan Khá Tốt 9 Trung bình Khá 6 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 29 N1 (1) 1 30
97 Võ Thị Thanh Tuyền X 23/11/2003 Tây Ninh Bàu Năng Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Khá Tốt 9 Trung bình Tốt 7 30 0 30
98 Nguyễn Hửu Phước 06/03/2003 Tây Ninh Bàu Năng Khá Khá 8 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 29 N1 (1) 1 30
99 Thái Minh Toàn 06/03/2003 Tây Ninh Bàu Năng Khá Khá 8 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 29 N1 (1) 1 30
100 Nguyễn Thị Thùy Dung X 28/07/2002 Tây Ninh Bàu Năng Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Khá Khá 8 Trung bình Tốt 7 29 N1 (1) 1 30
101 Nguyễn Thị Yến Trinh X 22/01/2003 Tây Ninh Phước Ninh Trung bình Tốt 7 Khá Tốt 9 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 30 0 30
102 Nguyễn Minh Hiếu 14/07/2003 Tây Ninh Trường Hòa Khá Tốt 9 Trung bình Tốt 7 Trung bình Khá 6 Trung bình Tốt 7 29 N2 (0.5) 0.5 29.5
103 Nguyễn Đoàn Thanh Huy 05/12/2001 Tây Ninh Trần Bình Trọng Trung bình Khá 6 Khá Tốt 9 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 29 N2 (0.5) 0.5 29.5
104 Nguyễn Dương Minh Phụng 14/10/2003 Tây Ninh Suối Đá Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 28 VS(0.5) N1 (1) 1.5 29.5
105 Mai Thị Giàu X 05/11/2003 Tây Ninh Suối Đá Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 28 VS(0.5) N1 (1) 1.5 29.5
106 Trương Thanh Phong 17/06/2003 Tây Ninh Suối Đá Khá Tốt 9 Khá Trung bình 6 Trung bình Khá 6 Trung bình Tốt 7 28 VS(0.5) N1 (1) 1.5 29.5
107 Trần Quốc Bảo 15/04/2003 Tây Ninh Suối Đá Khá Tốt 9 Khá Khá 8 Trung bình Khá 6 Trung bình Trung bình 5 28 VS(0.5) N2 (0.5) 1 29
108 Huỳnh Thu Hương X 06/08/2003 Tây Ninh Suối Đá Khá Tốt 9 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Trung bình Trung bình 5 28 VS(0.5) N2 (0.5) 1 29
109 Phan Quốc Bảo 10/08/2003 Tây Ninh Suối Đá Khá Tốt 9 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Trung bình Trung bình 5 28 N1 (1) 1 29
110 Trương Triệu Thành 02/11/2003 Tây Ninh Trần Bình Trọng Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 28 N1 (1) 1 29
111 Nguyễn Thanh Trúc X 20/08/2003 Tây Ninh Trường Hòa Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 28 N1 (1) 1 29
112 Lâm Quốc An 19/06/2003 Tây Ninh Mạc Đĩnh Chi Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 28 N1 (1) 1 29
113 Bùi Thế Vinh 25/08/2003 Đồng Tháp Mạc Đĩnh Chi Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 28 N1 (1) 1 29
114 Huỳnh Thị Mỹ Hiền X 26/01/2003 Tây Ninh Nguyễn Thái Học Trung bình Khá 6 Khá Tốt 9 Trung bình Khá 6 Trung bình Tốt 7 28 VS(0.5) N2 (0.5) 1 29
115 Nguyễn Thị Thùy Dương X 03/03/2003 Tây Ninh Phước Ninh Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 28 N1 (1) 1 29
116 Đào Thanh Nam 26/09/2003 Tây Ninh Phước Ninh Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 28 N1 (1) 1 29
117 Bùi Anh Hào 04/01/2003 TP. Hồ Chí Minh Phước Minh Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 28 N1 (1) 1 29
118 Lê Nguyễn Kim Ngân X 24/01/2003 Tây Ninh Chà Là Khá Tốt 9 Trung bình Tốt 7 Trung bình Trung bình 5 Trung bình Tốt 7 28 N1 (1) 1 29
119 Trịnh Quốc Bảo 11/04/2003 Tây Ninh Chà Là Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 28 N1 (1) 1 29
120 Nguyễn Võ Kỳ Duyên X 12/10/2003 Tây Ninh Bàu Năng Trung bình Tốt 7 Trung bình Khá 6 Trung bình Khá 6 Khá Tốt 9 28 N1 (1) 1 29
121 Huỳnh Văn Anh Giang 18/07/2002 TP. HCM Bàu Năng Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 28 N1 (1) 1 29
122 Lâm Huỳnh Hoàng Phúc 25/11/2003 Tây Ninh Bàu Năng Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 28 N1 (1) 1 29
123 Đặng Thị Thanh Ngân X 14/05/2003 Tây Ninh Bàu Năng Trung bình Khá 6 Trung bình Tốt 7 Trung bình Khá 6 Khá Tốt 9 28 N1 (1) 1 29
124 Huỳnh Phát Lợi 20/11/2003 Tây Ninh Xã Phan Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 28 N1 (1) 1 29
125 Hồ Tấn Phú 02/06/2003 Tây Ninh Bàu Năng Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 28 N1 (1) 1 29
126 Lê Hoàng Phương Nam 18/11/2003 Tây Ninh Xã Phan Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 28 N1 (1) 1 29
127 Nguyễn Thành Lợi 29/10/2003 Long An Xã Phan Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 28 N1 (1) 1 29
128 Nguyễn Nhật Cường 27/12/2003 Tây Ninh Bàu Năng Trung bình Tốt 7 Khá Tốt 9 Trung bình Khá 6 Trung bình Khá 6 28 N2 (0.5) 0.5 28.5
129 Lê Nhật Hào 21/04/2003 Tây Ninh Bàu Năng Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 28 N2 (0.5) 0.5 28.5
130 Nguyễn Công Danh 21/11/2002 TPHCM Bàu Năng Trung bình Tốt 7 Khá Tốt 9 Trung bình Khá 6 Trung bình Khá 6 28 N2 (0.5) 0.5 28.5
131 Nguyễn Phát Tài 12/02/2003 tây Ninh Phước Ninh Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 28 N2 (0.5) 0.5 28.5
132 Cao Tiến Hùng 25/04/2003 Tây Ninh THCS Nguyễn Hiền Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 28 N2 (0.5) 0.5 28.5
133 Phan Trương Bảo Ngọc X 16/10/2003 Tây Ninh Trần Hưng Đạo Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 28 N2 (0.5) 0.5 28.5
134 Dương Minh Phụng 04/11/2003 Tây Ninh Nguyễn Tri Phương Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 28 N2 (0.5) 0.5 28.5
135 Đỗ Tấn Huyền 07/09/2003 Tây Ninh Thạnh Đức Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 28 N2 (0.5) 0.5 28.5
136 Phạm Thanh Nhàn 07/03/2003 Tây Ninh Trần Bình Trọng Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 28 N2 (0.5) 0.5 28.5
137 Nguyễn Thị Ngọc Hân X 31/10/2003 Tây Ninh Xã Phan Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 28 N2 (0.5) 0.5 28.5
138 Đặng Thị Mỹ Như 24/09/2002 Tây Ninh Thị trấn DMC Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 28 N2 (0.5) 0.5 28.5
139 Nguyễn Quốc Phong 08/11/2003 Tây Ninh Xã Phan Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 28 N2 (0.5) 0.5 28.5
140 Nguyễn Hoàng Huy 16/10/2003 Tây Ninh Suối Đá Trung bình Tốt 7 Trung bình Khá 6 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 27 VS(0.5) N1 (1) 1.5 28.5
141 Ngô Thị Hằng X 28/04/2003 Tây Ninh Suối Đá Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Trung bình Khá 6 27 VS(0.5) N1 (1) 1.5 28.5
142 Nguyễn Thành Diễn 18/12/2003 Tây Ninh Suối Đá Trung bình Khá 6 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 27 VS(0.5) N1 (1) 1.5 28.5
143 Phạm Thị Kim Thoại X 01/07/2003 Tây Ninh Suối Đá Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Trung bình Khá 6 27 VS(0.5) N2 (0.5) 1 28
144 Cao Thị Thu Thật 18/07/2003 Tây Ninh Suối Đá Trung bình Khá 6 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 27 VS(0.5) N2 (0.5) 1 28
145 Đặng Minh Dương 06/12/2003 Tây Ninh Thị trấn DMC Trung bình Tốt 7 Trung bình Khá 6 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 27 N1 (1) 1 28
146 Hồ Tuấn Kiệt 13/03/2002 Tây Ninh Thị trấn DMC Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Trung bình Khá 6 27 N1 (1) 1 28
147 Phan Duy Nhân 29/06/2003 Tây Ninh Thị trấn DMC Trung bình Khá 6 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 27 N1 (1) 1 28
148 Lê Thái Duy 02/12/2003 Tây Ninh Thị trấn DMC Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 28 0 28
149 Đỗ Minh Đăng 15/09/2003 Tây Ninh Trần Bình Trọng Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Trung bình Khá 6 Trung bình Tốt 7 27 N1 (1) 1 28
150 Võ Ngọc Thi X 09/03/2003 Tây Ninh Trường Hòa Trung bình Tốt 7 Trung bình Khá 6 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 27 VS(0.5) N2 (0.5) 1 28
151 Huỳnh Vũ Hưng 15/09/2003 Tây Ninh Trường Hòa Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 28 0 28
152 Trần Thanh Khải 04/10/2003 Tây Ninh Trường Hòa Trung bình Khá 6 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 27 N1 (1) 1 28
153 Huỳnh Trung Hóa 06/09/2003 Tây Ninh Long Thành Bắc Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 28 0 28
154 Quảng Triệu Vinh 25/08/2003 Tây Ninh Long Thành Bắc Trung bình Tốt 7 Trung bình Khá 6 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 27 N1 (1) 1 28
155 Trần Trọng Kim 18/08/2003 Tây Ninh Thị Trấn Châu Thành Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 28 0 28
156 Nguyễn Minh Tú 08/02/2003 Tây Ninh Nguyễn Trãi Khá Tốt 9 Trung bình Trung bình 5 Trung bình Khá 6 Trung bình Tốt 7 27 N1 (1) 1 28
157 Trần Phú Thịnh 22/10/2003 Tây Ninh Nguyễn Trãi Trung bình Tốt 7 Trung bình Khá 6 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 27 N1 (1) 1 28
158 Nguyễn Nhật Trường 03/07/2001 Tây Ninh Lý Tự Trọng Trung bình Tốt 7 Trung bình Khá 6 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 27 N1 (1) 1 28
159 Giang Hoàng Qúy 30/07/2003 Đồng Nai Nguyễn Thái Học Trung bình Khá 6 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 27 VS(0.5) N2 (0.5) 1 28
160 Nguyễn Thị Thùy Dương X 23/11/2003 Tây Ninh Ngoại tỉnh Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 28 0 28
161 Biện Khánh 29/09/2003 Tây Ninh Chu Văn An Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 28 0 28
162 Nguyễn Tường Vy 30/10/2003 Tây Ninh Chu Văn An Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 28 0 28
163 Trần Đặng Bảo An 20/11/2003 Tây Ninh Chu Văn An Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 28 0 28
164 Lê Đồng Anh 06/09/2003 Tây Ninh Phước Ninh Khá Tốt 9 Trung bình Tốt 7 Trung bình Khá 6 Trung bình Khá 6 28 0 28
165 Nguyễn Thị Minh Nhi X 05/05/2003 Tây Ninh Chà Là Trung bình Tốt 7 Trung bình Khá 6 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 27 N1 (1) 1 28
166 Nguyễn Tấn Vũ 09/10/2003 Tây Ninh Cầu Khởi Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Trung bình Khá 6 Trung bình Tốt 7 27 N1 (1) 1 28
167 Ngô Trương Quốc Thái 20/03/2002 Tây Ninh Truông Mít Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Trung bình Khá 6 27 N1 (1) 1 28
168 Đỗ Văn Cường 11/04/2003 Tây Ninh Phước Ninh Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Trung bình Khá 6 Trung bình Tốt 7 27 N1 (1) 1 28
169 Nguyễn Thị Lan Tiên X 02/05/2003 Tây Ninh Bàu Năng Trung bình Khá 6 Trung bình Khá 6 Trung bình Khá 6 Khá Tốt 9 27 N1 (1) 1 28
170 Trần Hoàng Giang 09/10/2003 Tây Ninh Bàu Năng Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Trung bình Khá 6 Trung bình Tốt 7 27 N1 (1) 1 28
171 Nguyễn Đức Việt 29/09/2003 Tây Ninh Xã Phan Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 28 0 28
172 Nguyễn Thanh Duy 05/01/2003 Tây Ninh Cầu Khởi Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Trung bình Khá 6 Trung bình Tốt 7 27 N2 (0.5) 0.5 27.5
173 Đặng Nhật Trường 02/12/2003 Bạc Liêu Long Thành Bắc Trung bình Tốt 7 Trung bình Khá 6 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 27 N2 (0.5) 0.5 27.5
174 Huỳnh Tuấn Kiệt 30/04/2002 Tây Ninh Trường Hòa Trung bình Khá 6 Trung bình Tốt 7 Khá Tốt 9 Trung bình Trung bình 5 27 N2 (0.5) 0.5 27.5
175 Lê Ngà X 16/04/2003 Tây Ninh Nguyễn Thái Bình(HT) Trung bình Khá 6 Trung bình Khá 6 Trung bình Khá 6 Khá Tốt 9 27 N2 (0.5) 0.5 27.5
176 Đinh Quốc Khánh 02/09/2003 Tây Ninh Thị trấn DMC Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Trung bình Khá 6 27 N2 (0.5) 0.5 27.5
177 Mai Hoàng Phúc 29/08/2003 Tây Ninh Suối Đá Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Trung bình Trung bình 5 26 VS(0.5) N1 (1) 1.5 27.5
178 Cao Thị Mai X 05/12/2003 Tây Ninh Suối Đá Trung bình Khá 6 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 27 VS(0.5) 0.5 27.5
179 Võ Thị Hương X 19/03/2003 Tây Ninh Suối Đá Khá Khá 8 Trung bình Khá 6 Trung bình Khá 6 Trung bình Khá 6 26 VS(0.5) N1 (1) 1.5 27.5
180 Kim Hoàng Anh 05/06/2003 Tây Ninh Suối Đá Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Trung bình Trung bình 5 26 VS(0.5) N2 (0.5) 1 27
181 Lê Trường An 12/01/2003 Tây Ninh Suối Đá Trung bình Tốt 7 Trung bình Khá 6 Trung bình Khá 6 Trung bình Tốt 7 26 N1 (1) 1 27
182 Nguyễn Thành Tiến 20/07/2003 Tây Ninh Suối Đá Trung bình Khá 6 Trung bình Khá 6 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 26 VS(0.5) N2 (0.5) 1 27
183 Trần Huỳnh Khang Huy 16/07/2003 Đồng Nai Nguyễn Thái Bình(HT) Trung bình Khá 6 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 27 0 27
184 Hứa Thành Phước 28/12/2002 Tây Ninh Trường Tây Trung bình Tốt 7 Trung bình Trung bình 5 Trung bình Khá 6 Khá Tốt 9 27 0 27
185 Võ Minh Nguyên 19/04/2003 Tây Ninh Lý Tự Trọng Trung bình Tốt 7 Trung bình Khá 6 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 27 0 27
186 Đỗ Thành Danh 24/04/2003 Tây Ninh Lý Tự Trọng Trung bình Khá 6 Trung bình Khá 6 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 26 N1 (1) 1 27
187 Nguyễn Tấn Đỉnh 21/01/2003 Tây Ninh Phước Ninh Trung bình Tốt 7 Khá Tốt 9 Trung bình Trung bình 5 Trung bình Khá 6 27 0 27
188 Nguyễn Thị Thùy Dương X 12/12/2003 Tây Ninh Thị trấn Tân Châu Khá Tốt 9 Trung bình Tốt 7 Trung bình Trung bình 5 Trung bình Khá 6 27 0 27
189 Hồ Văn Xe 25/08/2003 Tây Ninh Tân Hưng Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Trung bình Khá 6 Trung bình Khá 6 26 VS(0.5) N2 (0.5) 1 27
190 Trần Hoàng Huy 17/01/2003 Tây Ninh Bàu Năng Trung bình Khá 6 Trung bình Tốt 7 Trung bình Khá 6 Trung bình Tốt 7 26 N1 (1) 1 27
191 Phan Thị Tây Thi X 21/06/2003 Tây Ninh Xã Phan Trung bình Khá 6 Trung bình Khá 6 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 26 N1 (1) 1 27
192 Lê Đức Duy 27/10/2003 Tây Ninh Bàu Năng Trung bình Khá 6 Trung bình Tốt 7 Trung bình Khá 6 Trung bình Tốt 7 26 N1 (1) 1 27
193 Nguyễn Tấn Đạt 13/10/2003 Tây Ninh Bàu Năng Trung bình Khá 6 Trung bình Tốt 7 Trung bình Khá 6 Trung bình Tốt 7 26 N1 (1) 1 27
194 Lý Thanh Bình 15/12/2003 Tây Ninh Bàu Năng Trung bình Khá 6 Trung bình Tốt 7 Trung bình Khá 6 Trung bình Tốt 7 26 N1 (1) 1 27
195 Đỗ Thị Hoàng Anh X 14/09/2003 Tây Ninh Bàu Năng Trung bình Khá 6 Trung bình Tốt 7 Trung bình Khá 6 Trung bình Tốt 7 26 N1 (1) 1 27
196 Dương Quang Vinh 20/10/2002 Tây Ninh Cầu Khởi Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Trung bình Khá 6 Trung bình Khá 6 26 N2 (0.5) 0.5 26.5
197 Nguyễn Bảo Phúc 23/10/2003 Tây Ninh Lộc Ninh Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Trung bình Khá 6 Trung bình Khá 6 26 N2 (0.5) 0.5 26.5
198 Nguyễn Lâm Lam Trường 16/09/2002 Tây Ninh Mạc Đĩnh Chi Trung bình Khá 6 Trung bình Tốt 7 Trung bình Khá 6 Trung bình Tốt 7 26 N2 (0.5) 0.5 26.5
199 Nguyễn Hoàng Vũ 16/05/2003 Tây Ninh Nguyễn Tri Phương Trung bình Khá 6 Trung bình Khá 6 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 26 N2 (0.5) 0.5 26.5
200 Nguyễn Bảo Ngọc X 13/07/2003 Tây Ninh Long Thành Bắc Trung bình Khá 6 Trung bình Khá 6 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 26 N2 (0.5) 0.5 26.5
201 Hồ Tấn Sang 04/01/2003 Tây Ninh Suối Đá Khá Khá 8 Khá Trung bình 6 Trung bình Khá 6 Trung bình Khá 6 26 N2 (0.5) 0.5 26.5
202 Nguyễn Thanh Phong 11/11/2003 Tây Ninh Suối Đá Khá Tốt 9 Khá Trung bình 6 Trung bình Trung bình 5 Trung bình Trung bình 5 25 VS(0.5) N1 (1) 1.5 26.5
203 Lê Nguyễn Diễm Quỳnh X 05/12/2003 Tây Ninh Xã Phan Trung bình Khá 6 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Trung bình Khá 6 26 N2 (0.5) 0.5 26.5
204 Vũ Đức Trường An 14/06/2003 TP HCM Thị trấn DMC Trung bình Tốt 7 Trung bình Khá 6 Trung bình Tốt 7 Trung bình Trung bình 5 25 N1 (1) 1 26
205 Nguyễn Nam 06/06/2003 Cà Mau Long Thành Bắc Trung bình Tốt 7 Trung bình Khá 6 Trung bình Khá 6 Trung bình Tốt 7 26 0 26
206 Lý Đỗ Anh Thư X 26/10/2003 Tây Ninh Nguyễn Thái Bình(HT) Trung bình Khá 6 Trung bình Khá 6 Trung bình Khá 6 Trung bình Tốt 7 25 N1 (1) 1 26
207 Phạm Nhật Vy X 25/10/2003 Tây Ninh Nguyễn Thái Bình(HT) Trung bình Khá 6 Trung bình Trung bình 5 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 25 N1 (1) 1 26
208 Võ Minh Nhựt 23/07/2003 Tây Ninh Nguyễn Tri Phương Trung bình Tốt 7 Trung bình Khá 6 Trung bình Tốt 7 Trung bình Khá 6 26 0 26
209 Hồ Phan Chế Thanh 11/07/2003 Tây Ninh Nguyễn Viết Xuân Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Trung bình Khá 6 Trung bình Khá 6 26 0 26
210 Phạm Quốc Huy 17/10/2003 Tây Ninh Lý Tự Trọng Trung bình Khá 6 Trung bình Khá 6 Trung bình Khá 6 Trung bình Tốt 7 25 N1 (1) 1 26
211 Nguyễn Nam Khoa Đặng 10/11/2003 Tây Ninh Phước Ninh Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Trung bình Khá 6 Trung bình Khá 6 26 0 26
212 Phạm Công Hậu 21/06/2003 Tây Ninh Chà Là Trung bình Khá 6 Trung bình Khá 6 Trung bình Khá 6 Trung bình Tốt 7 25 N1 (1) 1 26
213 Nguyễn Trọng Phúc 07/11/2003 Tây Ninh Chà Là Trung bình Tốt 7 Trung bình Khá 6 Trung bình Khá 6 Trung bình Tốt 7 26 0 26
214 Nguyễn Quốc Khánh 26/11/2003 Tây Ninh Phước Ninh Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Trung bình Trung bình 5 Trung bình Khá 6 25 N1 (1) 1 26
215 Tô Quốc Bằng 01/06/2003 Tây Ninh Thạnh Đông Trung bình Khá 6 Trung bình Khá 6 Trung bình Khá 6 Trung bình Tốt 7 25 N1 (1) 1 26
216 Nguyễn Hồng Liêm 22/11/2003 Tây Ninh Thị trấn Tân Châu Trung bình Tốt 7 Trung bình Khá 6 Trung bình Tốt 7 Trung bình Khá 6 26 0 26
217 Trương Hồng Tam 01/07/2003 Long An Chà Là Trung bình Tốt 7 Trung bình Khá 6 Trung bình Khá 6 Trung bình Khá 6 25 N1 (1) 1 26
218 Lại Hồng Luân 08/06/2003 Tây Ninh Chà Là Khá Khá 8 Trung bình Khá 6 Trung bình Trung bình 5 Trung bình Khá 6 25 N1 (1) 1 26
219 Hồ Huy Toàn 24/12/2003 Tây Ninh Xã Phan Trung bình Khá 6 Trung bình Khá 6 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 26 0 26
220 Nguyễn Huỳnh Gia Hân X 28/07/2003 Tây Ninh Bàu Năng Khá Trung bình 6 Trung bình Khá 6 Trung bình Tốt 7 Trung bình Khá 6 25 N2 (0.5) 0.5 25.5
221 Phạm Văn Đông 10/11/2002 An Giang Bàu Năng Trung bình Khá 6 Trung bình Tốt 7 Trung bình Khá 6 Trung bình Khá 6 25 N2 (0.5) 0.5 25.5
222 Nguyễn Hữu Anh Tú 17/02/2003 Tây Ninh Tân Hiệp Khá Khá 8 Trung bình Khá 6 Trung bình Trung bình 5 Trung bình Khá 6 25 N2 (0.5) 0.5 25.5
223 Trần Thành Được 15/06/2003 Tây Ninh Trần Bình Trọng Trung bình Khá 6 Trung bình Tốt 7 Trung bình Khá 6 Trung bình Khá 6 25 N2 (0.5) 0.5 25.5
224 Phạm Hoài Thơ 28/02/2003 Tây Ninh Suối Đá Trung bình Tốt 7 Trung bình Khá 6 Trung bình Khá 6 Trung bình Khá 6 25 VS(0.5) 0.5 25.5
225 Nguyễn Duy 25/03/2003 Tây Ninh Suối Đá Trung bình Tốt 7 Trung bình Khá 6 Trung bình Khá 6 Trung bình Khá 6 25 VS(0.5) 0.5 25.5
226 Lê Thanh Phú Quí 27/05/2003 Tây Ninh Thị trấn DMC Trung bình Tốt 7 Trung bình Khá 6 Trung bình Khá 6 Trung bình Trung bình 5 24 N1 (1) 1 25
227 Nguyễn Duy Khánh 23/10/2003 Long An Suối Đá Trung bình Tốt 7 Trung bình Khá 6 Trung bình Khá 6 Trung bình Khá 6 25 0 25
228 Phạm Thái Khang 30/07/2003 Tây Ninh Nguyễn Thái Bình(HT) Trung bình Khá 6 Trung bình Tốt 7 Trung bình Khá 6 Trung bình Khá 6 25 0 25
229 Trần Thị Tường Vy X 11/08/2003 Tây Ninh Nguyễn Thái Bình(HT) Trung bình Khá 6 Trung bình Trung bình 5 Trung bình Khá 6 Trung bình Tốt 7 24 N1 (1) 1 25
230 Nguyễn Thành Đạt 27/06/2002 Tây Ninh Trường Tây Trung bình Khá 6 Trung bình Trung bình 5 Trung bình Khá 6 Trung bình Tốt 7 24 N1 (1) 1 25
231 Đỗ Phạm Chiêu Đình 26/07/2003 Tây Ninh Chà Là Trung bình Khá 6 Trung bình Khá 6 Trung bình Tốt 7 Trung bình Khá 6 25 0 25
232 Thái Nguyễn Duy Linh 10/06/2003 Tây Ninh Chà Là Trung bình Khá 6 Trung bình Khá 6 Trung bình Khá 6 Trung bình Tốt 7 25 0 25
233 Nguyễn Nhật Hào 03/04/2003 Tây Ninh Chà Là Trung bình Khá 6 Trung bình Khá 6 Trung bình Khá 6 Trung bình Khá 6 24 N1 (1) 1 25
234 Phạm Đoàn Quang Tuyến 17/10/2003 Tây Ninh Bàu Năng Trung bình Khá 6 Trung bình Khá 6 Trung bình Khá 6 Trung bình Khá 6 24 N1 (1) 1 25
235 Đặng Bảo Lộc 18/02/2003 Tây Ninh Bàu Năng Trung bình Trung bình 5 Trung bình Tốt 7 Trung bình Khá 6 Trung bình Khá 6 24 N1 (1) 1 25
236 Lương Trà Anh Nhựt 21/11/2003 Tây Ninh Chà Là Trung bình Tốt 7 Trung bình Khá 6 Trung bình Khá 6 Trung bình Khá 6 25 0 25
237 Ngô Thị Trà My X 04/09/2003 Tây Ninh Bàu Năng Trung bình Khá 6 Trung bình Khá 6 Trung bình Khá 6 Trung bình Khá 6 24 N1 (1) 1 25
238 Nguyễn Phi Hồ 08/04/2003 Tây Ninh Xã Phan Trung bình Khá 6 Trung bình Khá 6 Trung bình Tốt 7 Trung bình Khá 6 25 0 25
239 Sơn Ngọc Thu Ngân X 21/01/2003 Tây Ninh Bàu Năng Trung bình Trung bình 5 Trung bình Tốt 7 Trung bình Khá 6 Trung bình Khá 6 24 N2 (0.5) 0.5 24.5
240 Dương Tuấn Khang 09/05/2003 Tây Ninh Thị trấn Tân Châu Trung bình Tốt 7 Trung bình Khá 6 Trung bình Trung bình 5 Trung bình Khá 6 24 N2 (0.5) 0.5 24.5
241 Đặng Tấn Thọ 29/03/2003 Tây Ninh Phước Ninh Trung bình Khá 6 Trung bình Khá 6 Trung bình Trung bình 5 Trung bình Tốt 7 24 N2 (0.5) 0.5 24.5
242 Nguyễn Phát Tài 07/09/2002 Tây Ninh Suối Đá Trung bình Tốt 7 Trung bình Khá 6 Trung bình Trung bình 5 Trung bình Trung bình 5 23 VS(0.5) N1 (1) 1.5 24.5
243 Võ Thanh Trường 09/08/2003 Tây Ninh Suối Đá Trung bình Khá 6 Trung bình Tốt 7 Trung bình Khá 6 Trung bình Trung bình 5 24 VS(0.5) 0.5 24.5
244 Nguyễn Trung Cang 21/05/2003 Tây Ninh Suối Đá Trung bình Tốt 7 Trung bình Khá 6 Trung bình Khá 6 Trung bình Trung bình 5 24 VS(0.5) 0.5 24.5
245 Phan Chánh Hào 10/04/2003 Tây Ninh Nguyễn Thái Bình(HT) Trung bình Khá 6 Trung bình Trung bình 5 Trung bình Khá 6 Trung bình Khá 6 23 N1 (1) 1 24
246 Ngô Minh Thảo 23/09/2001 Tây Ninh Suối Đá Trung bình Khá 6 Trung bình Trung bình 5 Trung bình Khá 6 Trung bình Khá 6 23 VS(0.5) 0.5 23.5
247 Tạ Hoàng Nam 09/01/2003 Tây Ninh Nguyễn Thái Bình(HT) Trung bình Khá 6 Trung bình Trung bình 5 Trung bình Khá 6 Trung bình Trung bình 5 22 N1 (1) 1 23
248 Phan Hoàng Thương 04/08/2003 Tây Ninh Chà Là Trung bình Trung bình 5 Trung bình Trung bình 5 Trung bình Khá 6 Trung bình Khá 6 22 N1 (1) 1 23
249 Nguyễn Minh Dương 22/01/2003 Tây Ninh Chà Là Trung bình Khá 6 Trung bình Khá 6 Trung bình Trung bình 5 Trung bình Khá 6 23 0 23
250 Mai Quốc Tâm 17/04/2003 Tây Ninh Chà Là Trung bình Khá 6 Trung bình Khá 6 Trung bình Trung bình 5 Trung bình Trung bình 5 22 N2 (0.5) 0.5 22.5
251 Mai Tuấn Khanh 23/12/2003 Tây Ninh Chà Là Trung bình Khá 6 Trung bình Khá 6 Trung bình Trung bình 5 Trung bình Trung bình 5 22 N2 (0.5) 0.5 22.5
252 Phạm Tuấn Tú 24/09/2003 Tây Ninh Xã Phan Trung bình Trung bình 5 Trung bình Trung bình 5 Trung bình Trung bình 5 Trung bình Trung bình 5 20 N1 (1) 1 21