SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TÂY NINH
DANH SÁCH ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN SINH LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2019-2020
Trường THPT Nguyễn Đình Chiểu
Tìm kiếm
Tên thí sinh
Trường THCS
TT Họ và tên thí sinh Nữ Ngày sinh Nơi sinh HS trường THCS Kết quả đánh giá xếp loại Ưu tiên Khuyến khích Tổng điểm UTKK Tổng điểm RL-UTKK Thi tiếng Anh
Lớp 6 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 9 Tổng điểm RL
HL HK Điểm HL HK Điểm HL HK Điểm HL HK Điểm
1 Lê Thị Trang X 30/03/2004 Tây Ninh Suối Đá Giỏi Tốt 10 Giỏi Tốt 10 Giỏi Tốt 10 Khá Tốt 9 39 N1 (1) 1 40
2 Nguyễnthị Kim Ngân X 10/07/2004 Tây Ninh Suối Đá Giỏi Tốt 10 Khá Tốt 9 Khá Tốt 9 Khá Tốt 9 37 VS(0.5) N1 (1) 1.5 38.5
3 Võ Thị Ngọc Hậu X 03/03/2004 Tây Ninh Xã Phan Giỏi Tốt 10 Giỏi Tốt 10 Khá Tốt 9 Khá Tốt 9 38 0 38
4 Trương Thị Thanh Trúc X 05/03/2004 Tây Ninh Suối Đá Giỏi Tốt 10 Khá Tốt 9 Khá Tốt 9 Khá Tốt 9 37 VS(0.5) N2 (0.5) 1 38
5 Nguyễn Thị Tuyết Trinh X 14/01/2004 Tây Ninh Suối Đá Giỏi Tốt 10 Giỏi Tốt 10 Khá Tốt 9 Khá Tốt 9 38 0 38
6 Lê Thị Thảo Nghi X 09/11/2004 Tây Ninh Suối Đá Giỏi Tốt 10 Giỏi Tốt 10 Khá Tốt 9 Khá Tốt 9 38 0 38
7 Hà Chí Cường 20/10/2019 Tây Ninh Xã Phan Giỏi Tốt 10 Giỏi Tốt 10 Khá Tốt 9 Khá Tốt 9 38 0 38
8 Nguyễn Thị Tuyết Nhung X 28/08/2004 Tây Ninh Xã Phan Khá Tốt 9 Giỏi Tốt 10 Khá Tốt 9 Khá Tốt 9 37 0 37
9 Lê Minh Thuận 09/10/2004 Tây Ninh Xã Phan Khá Tốt 9 Khá Tốt 9 Giỏi Tốt 10 Khá Tốt 9 37 0 37
10 Nguyễn Thị Như Quỳnh X 01/01/2004 Tây Ninh Thị trấn DMC Giỏi Tốt 10 Khá Tốt 9 Khá Tốt 9 Khá Tốt 9 37 0 37
11 Nguyễn Hoàng Huy 19/05/2004 Tây Ninh Xã Phan Giỏi Tốt 10 Giỏi Tốt 10 Khá Khá 8 Khá Tốt 9 37 0 37
12 Đỗ Anh Thư X 29/11/2004 Tây Ninh Xã Phan Khá Tốt 9 Giỏi Tốt 10 Khá Tốt 9 Khá Tốt 9 37 0 37
13 Lê Anh Khoa 27/04/2004 Tây Ninh Xã Phan Khá Tốt 9 Khá Tốt 9 Khá Tốt 9 Khá Tốt 9 36 0 36
14 Trần Thị Kim Hà X 30/11/2004 Tây Ninh Xã Phan Khá Tốt 9 Khá Tốt 9 Khá Tốt 9 Khá Tốt 9 36 0 36
15 Nguyễn Thị Tuyết Ngân X 20/04/2004 Tây Ninh Xã Phan Khá Tốt 9 Khá Tốt 9 Khá Tốt 9 Khá Tốt 9 36 0 36
16 Lâm Thị Mỹ Như X 12/02/2004 Tây Ninh Xã Phan Khá Tốt 9 Khá Tốt 9 Khá Tốt 9 Khá Tốt 9 36 0 36
17 Triệu Thái Ngọc 25/06/2004 Tây Ninh Xã Phan Khá Tốt 9 Khá Tốt 9 Khá Tốt 9 Khá Tốt 9 36 0 36
18 Mai Thị Mĩ Duyên X 19/03/2004 Tây Ninh Suối Đá Khá Tốt 9 Khá Tốt 9 Khá Tốt 9 Khá Tốt 9 36 0 36
19 Dương Thị Thuý An X 27/07/2004 Tây Ninh Suối Đá Khá Tốt 9 Giỏi Tốt 10 Khá Tốt 9 Trung bình Tốt 7 35 N1 (1) 1 36
20 Nguyễn Thanh Bảo 03/11/2004 Tây Ninh Thị trấn DMC Khá Tốt 9 Khá Tốt 9 Khá Tốt 9 Khá Tốt 9 36 0 36
21 Trần Thị Như Quỳnh 15/08/2004 Tây Ninh Suối Đá Khá Tốt 9 Khá Tốt 9 Khá Tốt 9 Khá Tốt 9 36 0 36
22 Dương Thị Ngọc Quyên X 01/07/2004 Tây Ninh Suối Đá Khá Tốt 9 Khá Tốt 9 Khá Tốt 9 Khá Tốt 9 36 0 36
23 Nguyễn Trọng Nhân 15/05/2004 Tây Ninh Nguyễn Viết Xuân Khá Tốt 9 Khá Tốt 9 Khá Tốt 9 Khá Tốt 9 36 0 36
24 Lâm Thị Bích Trâm X 26/07/2004 Tây Ninh Phước Vinh Khá Tốt 9 Khá Tốt 9 Khá Tốt 9 Khá Tốt 9 36 0 36
25 Nguyễn Hoàng Thuấn 20/12/2004 Tây Ninh Chà Là Khá Tốt 9 Khá Tốt 9 Khá Tốt 9 Khá Tốt 9 36 0 36
26 Nguyễn Thị Minh Nhã X 22/09/2004 Tây Ninh Phước Ninh Khá Tốt 9 Khá Tốt 9 Khá Tốt 9 Khá Tốt 9 36 0 36
27 Phan Thị Hoàng Dung X 04/06/2004 Tây Ninh Phước Ninh Khá Tốt 9 Khá Tốt 9 Khá Tốt 9 Khá Tốt 9 36 0 36
28 Phan Đinh Lăng 26/11/2004 Tây Ninh Phước Ninh Khá Tốt 9 Khá Tốt 9 Khá Tốt 9 Khá Tốt 9 36 0 36
29 Nguyễn Thị Huỳnh Như X 09/04/2004 Tây Ninh Suối Đá Khá Tốt 9 Khá Tốt 9 Khá Tốt 9 Trung bình Tốt 7 34 VS(0.5) N1 (1) 1.5 35.5
30 Trà Thị Yến Nhi X 06/09/2004 Tây Ninh Suối Đá Khá Tốt 9 Khá Tốt 9 Khá Tốt 9 Trung bình Tốt 7 34 VS(0.5) N1 (1) 1.5 35.5
31 Trần Lâm Phi 20/08/2004 Tây Ninh Xã Phan Khá Khá 8 Khá Tốt 9 Khá Tốt 9 Khá Tốt 9 35 0 35
32 Nguyễn Minh Trí 07/06/2004 Tây Ninh Xã Phan Khá Tốt 9 Giỏi Tốt 10 Trung bình Tốt 7 Khá Tốt 9 35 0 35
33 Huỳnh Thị Yến Nhi X 14/12/2004 Tây Ninh Chà Là Giỏi Tốt 10 Khá Tốt 9 Khá Tốt 9 Trung bình Tốt 7 35 0 35
34 Nguyễn Ngọc Qúi X 09/07/2004 Tây Ninh Suối Đá Khá Tốt 9 Khá Tốt 9 Khá Tốt 9 Trung bình Tốt 7 34 N2 (0.5) 0.5 34.5
35 Nguyễn Huỳnh Như X 12/07/2004 Tây Ninh Suối Đá Khá Tốt 9 Khá Tốt 9 Khá Tốt 9 Trung bình Khá 6 33 VS(0.5) N1 (1) 1.5 34.5
36 Huỳnh Thị Ngọc Hà X 10/12/2004 Tây Ninh Suối Đá Khá Tốt 9 Khá Tốt 9 Khá Tốt 9 Trung bình Tốt 7 34 0 34
37 Nguyễn Minh Quốc 26/09/2003 Tây Ninh Thị trấn DMC Trung bình Tốt 7 Khá Tốt 9 Khá Tốt 9 Khá Tốt 9 34 0 34
38 Đặng Thị Thúy Kiều X 20/03/2003 Tây Ninh Xã Phan Khá Tốt 9 Khá Tốt 9 Khá Tốt 9 Trung bình Tốt 7 34 0 34
39 Nguyễn Nhật Hào 19/08/2004 TP. HCM Xã Phan Khá Tốt 9 Trung bình Tốt 7 Khá Tốt 9 Khá Tốt 9 34 0 34
40 Phạm Thạch Quân 02/06/2004 Tây Ninh Xã Phan Khá Tốt 9 Khá Tốt 9 Trung bình Tốt 7 Khá Tốt 9 34 0 34
41 Nguyễn Quốc Huy 24/03/2004 Tây Ninh Xã Phan Khá Tốt 9 Khá Tốt 9 Trung bình Tốt 7 Khá Tốt 9 34 0 34
42 Nguyễn Thị Quỳnh Như X 17/06/2004 Tây Ninh Chà Là Khá Tốt 9 Khá Tốt 9 Khá Tốt 9 Trung bình Tốt 7 34 0 34
43 Nguyễn Hoàng Tiền 08/04/2004 Tây Ninh Suối Đá Khá Tốt 9 Khá Tốt 9 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 32 VS(0.5) N1 (1) 1.5 33.5
44 Ngô Nguyễn Thuỳ Yên X 27/07/2004 Tây Ninh Suối Đá Khá Tốt 9 Khá Tốt 9 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 32 VS(0.5) N2 (0.5) 1 33
45 Phan Quốc Toàn 14/12/2004 Tây Ninh Thị trấn DMC Khá Khá 8 Khá Tốt 9 Trung bình Tốt 7 Khá Tốt 9 33 0 33
46 Triệu Thị Diễm Thuý X 08/04/2004 Tây Ninh Suối Đá Khá Tốt 9 Khá Tốt 9 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 32 N1 (1) 1 33
47 Nguyễn Thị Mộng Nghi X 02/09/2004 Tây Ninh Suối Đá Giỏi Tốt 10 Khá Khá 8 Khá Khá 8 Trung bình Khá 6 32 N1 (1) 1 33
48 Bùi Thị Chúc Ngân X 30/09/2004 Tây Ninh Suối Đá Trung bình Tốt 7 Khá Tốt 9 Khá Tốt 9 Trung bình Tốt 7 32 N1 (1) 1 33
49 Đoàn Thị Kim Liên X 17/12/2004 Tây Ninh Suối Đá Khá Tốt 9 Khá Tốt 9 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 32 VS(0.5) N2 (0.5) 1 33
50 Trần Nhật Trường 31/01/2004 Tây Ninh Suối Đá Khá Tốt 9 Trung bình Tốt 7 Khá Tốt 9 Trung bình Tốt 7 32 N1 (1) 1 33
51 Nguyễn Thị Trúc Phương X 09/01/2004 Tây Ninh Chà Là Giỏi Tốt 10 Khá Tốt 9 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 33 0 33
52 Trịnh Thị Thúy Hằng X 11/03/2004 Tây Ninh Chà Là Khá Tốt 9 Khá Tốt 9 Khá Tốt 9 Trung bình Khá 6 33 0 33
53 Ngô Minh Tiến 26/05/2004 Tây Ninh Phước Ninh Khá Tốt 9 Khá Tốt 9 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 32 N1 (1) 1 33
54 Nguyễn Thị Anh Thy X 09/02/2004 Tây Ninh Phước Ninh Khá Tốt 9 Khá Tốt 9 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 32 N2 (0.5) 0.5 32.5
55 Võ Thị Ngọc Trâm X 01/07/2004 Tây Ninh Suối Đá Khá Tốt 9 Khá Tốt 9 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 32 N2 (0.5) 0.5 32.5
56 Nguyễn Thị Ngọc Phụng X 15/08/2004 Tây Ninh Suối Đá Trung bình Tốt 7 Khá Tốt 9 Khá Tốt 9 Trung bình Tốt 7 32 VS(0.5) 0.5 32.5
57 Võ Thị Cẩm Thu X 10/05/2004 Tây Ninh Suối Đá Khá Tốt 9 Trung bình Tốt 7 Khá Tốt 9 Trung bình Tốt 7 32 0 32
58 Ngô Gia Khang 09/01/2004 Tây Ninh Chu Văn An Khá Tốt 9 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Khá Tốt 9 32 0 32
59 Võ Văn Tiến 23/12/2003 Tây Ninh Xã Phan Khá Tốt 9 Khá Tốt 9 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 32 0 32
60 Nguyễn Phi Hùng 02/08/2004 Tây Ninh Xã Phan Trung bình Khá 6 Khá Tốt 9 Khá Tốt 9 Trung bình Tốt 7 31 0 31
61 Nguyễn Hoàng An 05/09/2004 Tây Ninh Võ Văn Kiệt Khá Tốt 9 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 30 N1 (1) 1 31
62 Hồ Minh Nhiều 13/10/2004 Tây Ninh Suối Đá Khá Tốt 9 Khá Tốt 9 Trung bình Khá 6 Trung bình Tốt 7 31 0 31
63 Hồ Thanh Nhân 05/11/2004 Tây Ninh Chà Là Khá Tốt 9 Khá Tốt 9 Trung bình Tốt 7 Trung bình Khá 6 31 0 31
64 Nguyễn Thị Thu Ngân X 18/05/2004 Tây Ninh Phước Minh Trung bình Tốt 7 Khá Tốt 9 Khá Tốt 9 Trung bình Khá 6 31 0 31
65 Trần Nhật Tân 16/04/2004 Tây Ninh Chà Là Khá Tốt 9 Khá Tốt 9 Trung bình Tốt 7 Trung bình Khá 6 31 0 31
66 Võ Văn Nhựt 25/11/2003 Tây Ninh Suối Đá Khá Tốt 9 Khá Khá 8 Trung bình Khá 6 Trung bình Khá 6 29 VS(0.5) N1 (1) 1.5 30.5
67 Nguyễn Ngọc Nhi 27/02/2004 Tây Ninh Chu Văn An Khá Tốt 9 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 30 N2 (0.5) 0.5 30.5
68 Đoàn Thị Mỹ Duyên X 29/10/2004 Tây Ninh Suối Đá Khá Tốt 9 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Trung bình Khá 6 29 VS(0.5) N1 (1) 1.5 30.5
69 Nguyễn Trường Chinh 28/11/2004 Tây Ninh Suối Đá Khá Tốt 9 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 30 N2 (0.5) 0.5 30.5
70 Dương Hiếu Lộc 26/01/2004 Tây Ninh Suối Đá Khá Tốt 9 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 30 N2 (0.5) 0.5 30.5
71 Nguyễn Tuấn Khương 09/06/2004 Tây Ninh Thị trấn DMC Khá Tốt 9 Trung bình Khá 6 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 29 VS(0.5) N1 (1) 1.5 30.5
72 Trần Thành Công 06/07/2004 TP Hồ Chí Minh Thị trấn DMC Khá Tốt 9 Khá Khá 8 Trung bình Tốt 7 Trung bình Khá 6 30 0 30
73 Phạm Minh Huy 05/07/2004 Tây Ninh Thị trấn DMC Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Khá Tốt 9 Trung bình Tốt 7 30 0 30
74 Trần Minh Quí 19/11/2004 Tây Ninh Thị trấn DMC Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Khá Tốt 9 30 0 30
75 Lê Hoàng Lợi 30/08/2004 Tây Ninh Suối Đá Khá Tốt 9 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 30 0 30
76 Noh Gang Hyuk 08/11/2004 Suối Đá Khá Tốt 9 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Trung bình Khá 6 29 N1 (1) 1 30
77 Nguyễn Thị Kim Ngân X 23/05/2004 Tây Ninh Xã Phan Trung bình Tốt 7 Khá Tốt 9 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 30 0 30
78 Phan Thanh Thảo X 08/03/2004 Tây Ninh Xã Phan Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Khá Tốt 9 Trung bình Tốt 7 30 0 30
79 Phan Nguyễn Hồng Nhung X 09/03/2004 Tây Ninh Thị trấn DMC Trung bình Tốt 7 Khá Tốt 9 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 30 0 30
80 Phạm Thị Huyền Trân X 28/10/2004 Tây Ninh Nguyễn Tri Phương Trung bình Tốt 7 Khá Tốt 9 Trung bình Khá 6 Trung bình Tốt 7 29 N1 (1) 1 30
81 Lê Thị Cẩm Ly X 09/01/2004 Tây Ninh Nguyễn Tri Phương Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Khá Tốt 9 Trung bình Tốt 7 30 0 30
82 Phạm Hoàng Long 13/07/2004 Tây Ninh Mạc Đĩnh Chi Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Khá Tốt 9 Trung bình Tốt 7 30 0 30
83 Phan Minh Tài 11/02/2004 TP. HCM Lý Tự Trọng Khá Tốt 9 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 30 0 30
84 Nguyễn Lê Gia Kiệt 07/10/2004 Tây Ninh Trần Bình Trọng Khá Tốt 9 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 30 0 30
85 Ngô Thanh Phước 25/09/2004 Tây Ninh Lý Tự Trọng Trung bình Khá 6 Trung bình Tốt 7 Khá Tốt 9 Trung bình Tốt 7 29 N1 (1) 1 30
86 Đặng Hoàng Sơn 06/04/2004 Tây Ninh Long Thành Bắc Trung bình Tốt 7 Khá Tốt 9 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 30 0 30
87 Nguyễn Huỳnh Đức Huy 03/09/2004 Tây Ninh Trần Bình Trọng Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Khá Tốt 9 Trung bình Tốt 7 30 0 30
88 Phạm Lê Mạnh Quỳnh 23/02/2004 Tây Ninh Trần Bình Trọng Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Khá Tốt 9 Trung bình Tốt 7 30 0 30
89 Dương Thái Phong 06/10/2004 Tây Ninh Trưng Vương Trung bình Tốt 7 Khá Tốt 9 Trung bình Khá 6 Trung bình Tốt 7 29 N1 (1) 1 30
90 Phạm Anh Phúc 24/09/2004 Tây Ninh Suối Đá Khá Tốt 9 Khá Khá 8 Trung bình Tốt 7 Trung bình Khá 6 30 0 30
91 Dư Văn Trọng 19/04/2004 Tây Ninh Suối Đá Khá Tốt 9 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 30 0 30
92 Nguyễn Thị Kim Tuyến X 14/01/2004 Tây Ninh Bàu Năng Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Khá Tốt 9 Trung bình Tốt 7 30 0 30
93 Võ Mai Hoàng Huy 27/07/2004 Tây Ninh Bàu Năng Khá Tốt 9 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 30 0 30
94 Lê Nguyễn Khắc Đông 25/03/2004 Tây Ninh Phước Ninh Khá Tốt 9 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 30 0 30
95 Võ Thị Ngọc Châu X 23/08/2003 Tây Ninh Phước Ninh Trung bình Tốt 7 Khá Tốt 9 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 30 0 30
96 Trần Thị Kim Phụng X 17/06/2004 Tây Ninh Suối Đá Khá Khá 8 Khá Trung bình 6 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 28 VS(0.5) N1 (1) 1.5 29.5
97 Bùi Nguyễn Yến Nhi X 04/11/2004 Tây Ninh Suối Đá Khá Tốt 9 Trung bình Tốt 7 Trung bình Trung bình 5 Trung bình Tốt 7 28 VS(0.5) N1 (1) 1.5 29.5
98 Lê Tuấn Kiệt 28/07/2004 Tây Ninh Suối Đá Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 28 VS(0.5) N1 (1) 1.5 29.5
99 Nguyễn Kim Giaù X 25/05/2004 Đồng Tháp Suối Đá Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 28 VS(0.5) N1 (1) 1.5 29.5
100 Hồ Gia Chánh 10/07/2004 Tây Ninh Suối Đá Khá Tốt 9 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Trung bình Khá 6 29 VS(0.5) 0.5 29.5
101 Lê Ngọc Linh 05/03/2004 Tây Ninh Thị trấn DMC Khá Tốt 9 Trung bình Tốt 7 Trung bình Khá 6 Trung bình Tốt 7 29 0 29
102 Nguyễn Nhật Hào 27/04/2004 Tây Ninh Thị trấn DMC Khá Tốt 9 Trung bình Tốt 7 Trung bình Khá 6 Trung bình Tốt 7 29 0 29
103 Ngô Văn Chương X 03/02/2004 Tây Ninh Thị trấn DMC Khá Tốt 9 Trung bình Tốt 7 Trung bình Khá 6 Trung bình Tốt 7 29 0 29
104 Phạm Trần Hoài Nam 25/09/2004 TP HCM Xã Phan Trung bình Trung bình 5 Khá Tốt 9 Trung bình Khá 6 Khá Tốt 9 29 0 29
105 Nguyễn Thị Kim Hoàng Yến X 09/07/2004 TP. HCM Xã Phan Trung bình Tốt 7 Khá Khá 8 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 29 0 29
106 Nguyễn Đức Thắng 03/05/2004 Tây Ninh Lý Tự Trọng Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 28 N1 (1) 1 29
107 Lê Thanh Huy 10/01/2004 Tây Ninh Nguyễn Tri Phương Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Trung bình Khá 6 Khá Tốt 9 29 0 29
108 Nguyễn Hữu Nghĩa 16/09/2004 Tây Ninh Phước Ninh Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 28 N1 (1) 1 29
109 Nguyễn Thị Mỹ Duyên X 12/05/2004 Tây Ninh Chà Là Khá Tốt 9 Trung bình Khá 6 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 29 0 29
110 Lê Phạm Hồng Nhung X 03/10/2004 Tây Ninh Chà Là Khá Tốt 9 Trung bình Tốt 7 Trung bình Khá 6 Trung bình Tốt 7 29 0 29
111 Chu Kỳ Anh X 04/04/2004 Tây Ninh Nguyễn Viết Xuân Khá Tốt 9 Trung bình Khá 6 Trung bình Tốt 7 Trung bình Khá 6 28 VS(0.5) 0.5 28.5
112 Lê Hoàng Anh 09/01/2004 Tây Ninh Trường Hòa Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 28 VS(0.5) 0.5 28.5
113 Nguyễn Vân Hà X 22/06/2004 TPHCM Trưng Vương Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 28 N2 (0.5) 0.5 28.5
114 Nguyễn Tấn Trường 31/08/2004 Tây Ninh Suối Đá Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 28 VS(0.5) 0.5 28.5
115 Ngô Chí Tâm 08/03/2004 Tây Ninh Suối Đá Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 28 VS(0.5) 0.5 28.5
116 Phạm Thị Trúc Vân X 22/03/2004 Tây Ninh Thị trấn DMC Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 28 N2 (0.5) 0.5 28.5
117 Trương Lê Minh 24/09/2004 Tây Ninh Thị trấn DMC Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 28 0 28
118 Vũ Hoàng Châu Giang 10/04/2004 Tây Ninh Thị trấn DMC Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 28 0 28
119 Võ Mạnh Đăng 30/04/2004 Tây Ninh Thị trấn DMC Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 28 0 28
120 Nguyễn Trọng Thái 20/11/2004 Tây Ninh Xã Phan Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 28 0 28
121 Đặng Nguyễn Minh Cảnh 18/03/2004 Đồng Tháp Xã Phan Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 28 0 28
122 Nguyễn Hoàng Duy 14/06/2004 Tây Ninh Xã Phan Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 28 0 28
123 Lê Trần Bảo Yến X 13/10/2004 Tây Ninh Thị trấn DMC Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 28 0 28
124 Trần Gia Thịnh 05/07/2004 Tây Ninh Thị trấn DMC Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 28 0 28
125 Nguyễn Đăng Khoa 21/08/2004 Tây Ninh Thị trấn DMC Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 28 0 28
126 Phan Văn Cảnh 09/10/2003 Tây Ninh Thị trấn DMC Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 28 0 28
127 Nguyễn Nhật Minh 11/07/2004 Tây Ninh Thị trấn DMC Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 28 0 28
128 Bùi Nhựt Duy 17/11/2003 Tây Ninh Suối Đá Trung bình Tốt 7 Trung bình Khá 6 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 27 VS(0.5) N2 (0.5) 1 28
129 Hồ Minh Luân 11/04/2004 Tây Ninh Suối Đá Khá Tốt 9 Trung bình Khá 6 Trung bình Khá 6 Trung bình Khá 6 27 N1 (1) 1 28
130 Trần Lê Minh Tú 08/12/2004 Tây Ninh Suối Đá Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 28 0 28
131 Nguyễn Thành Tiển 26/10/2004 Tây Ninh Suối Đá Khá Tốt 9 Trung bình Tốt 7 Trung bình Khá 6 Trung bình Khá 6 28 0 28
132 Nguyễn Quốc Bình 05/11/2004 Tây Ninh Suối Đá Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 28 0 28
133 Lê Văn Khánh 07/07/2004 Tây Ninh Trần Bình Trọng Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 28 0 28
134 Đinh Văn Chinh 28/04/2004 Ninh Bình Suối Đá Trung bình Tốt 7 Trung bình Khá 6 Khá Khá 8 Trung bình Tốt 7 28 0 28
135 Lê Minh Luân 14/07/2003 Tây Ninh Long Thành Bắc Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 28 0 28
136 Nguyễn Hồng Phúc Tấn 12/06/2003 Tây Ninh Mạc Đĩnh Chi Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 28 0 28
137 Lê Hoàng Phúc 24/12/2003 Tây Ninh Mạc Đĩnh Chi Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 28 0 28
138 Lê Nguyễn Phương 13/04/2004 Tây Ninh Mạc Đĩnh Chi Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 28 0 28
139 Hà Nguyễn Thúy An X 16/08/2004 Tây Ninh Nguyễn Tri Phương Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 28 0 28
140 Trà Văn Thanh 15/09/2004 Tây Ninh Chà Là Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 28 0 28
141 Lê Nguyễn Bảo Trân X 31/08/2004 Tây Ninh Chà Là Trung bình Tốt 7 Khá Khá 8 Trung bình Khá 6 Trung bình Tốt 7 28 0 28
142 Nguyễn Thị Cẩm Tiên X 31/12/2004 Tây Ninh Chà Là Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 28 0 28
143 Phạm Trung Tính 17/08/2004 Tây Ninh Truông Mít Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 28 0 28
144 Phạm Thị Thùy Dương X 25/04/2004 Tây Ninh Bàu Năng Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 28 0 28
145 Trương Đình Thanh Phước 09/08/2004 Tây Ninh Phước Ninh Trung bình Khá 6 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 27 N1 (1) 1 28
146 Mai Thanh Bắc 27/08/2004 Tây Ninh Phước Ninh Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 28 0 28
147 Nguyễn Thanh Phong 03/09/2004 Tây Ninh Phước Ninh Trung bình Khá 6 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 27 N2 (0.5) 0.5 27.5
148 Võ Thành Danh 29/06/2004 Tây Ninh Suối Đá Khá Tốt 9 Trung bình Tốt 7 Trung bình Khá 6 Trung bình Trung bình 5 27 VS(0.5) 0.5 27.5
149 Phạm Thanh Sang 19/03/2004 Tây Ninh Suối Đá Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Trung bình Khá 6 27 VS(0.5) 0.5 27.5
150 Phan Hồng Đại 09/11/2004 Tây Ninh Suối Đá Trung bình Tốt 7 Trung bình Khá 6 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 27 0 27
151 Bùi Thị Phi Yến X 08/07/2004 Tây Ninh Suối Đá Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Trung bình Khá 6 Trung bình Tốt 7 27 0 27
152 Lê Hoà Quốc Việt 24/08/2004 Tây Ninh Lý Tự Trọng Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Trung bình Khá 6 Trung bình Khá 6 26 N1 (1) 1 27
153 Nguyễn Quốc Nam 25/12/2004 Tây Ninh Lý Tự Trọng Trung bình Khá 6 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 27 0 27
154 Lê Nguyễn Hậu 29/11/2004 Tây Ninh Thị trấn DMC Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Trung bình Khá 6 27 0 27
155 Nguyễn Thị Mai Hương X 19/12/2004 Tây Ninh Thị trấn DMC Trung bình Khá 6 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 27 0 27
156 Trương Minh Trí 09/08/2004 Tây Ninh Thị trấn DMC Trung bình Tốt 7 Trung bình Khá 6 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 27 0 27
157 Tô Phi Hào 30/01/2004 Tây Ninh Thị trấn DMC Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Trung bình Khá 6 Trung bình Tốt 7 27 0 27
158 Phạm Hải Trí Anh 26/06/2004 Tây Ninh Xã Phan Trung bình Khá 6 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 27 0 27
159 Võ Hoàng Tú 21/08/2004 Tây Ninh Thị trấn DMC Trung bình Tốt 7 Trung bình Khá 6 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 27 0 27
160 Trương Đình Thiện 29/10/2004 Tây Ninh Phước Ninh Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Trung bình Khá 6 Trung bình Tốt 7 27 0 27
161 Lê Trung Lượng 22/09/2004 Tây Ninh Bưng Bàng Trung bình Tốt 7 Trung bình Khá 6 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 27 0 27
162 Võ Minh Thăng 15/10/2004 Tây Ninh Phước Ninh Trung bình Khá 6 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 27 0 27
163 Nguyễn Thị Ái Như X 20/10/2004 Tây Ninh Bàu Năng Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Trung bình Khá 6 Trung bình Tốt 7 27 0 27
164 Lê Thị Thu Sương X 21/03/2004 Tây Ninh Bàu Năng Trung bình Tốt 7 Trung bình Khá 6 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 27 0 27
165 Đỗ Huỳnh Như X 11/12/2004 Tây Ninh Chà Là Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Trung bình Khá 6 27 0 27
166 Phan Văn Lượng 06/02/2004 Tây Ninh Chà Là Trung bình Tốt 7 Trung bình Khá 6 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 27 0 27
167 Dương Hoàng Phương Uyên X 10/11/2004 Tây Ninh Bàu Năng Trung bình Tốt 7 Trung bình Khá 6 Trung bình Khá 6 Trung bình Tốt 7 26 0 26
168 Phan Văn Thanh 15/12/2004 Tây Ninh Chà Là Trung bình Tốt 7 Trung bình Khá 6 Trung bình Tốt 7 Trung bình Khá 6 26 0 26
169 Nguyễn Thị Thanh Lộc X 26/05/2004 Tây Ninh Thị trấn DMC Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Trung bình Trung bình 5 Trung bình Tốt 7 26 0 26
170 Trần Nhựt Hào 10/11/2004 Tây Ninh Suối Đá Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Trung bình Khá 6 Trung bình Khá 6 26 0 26
171 Trần Nhựt Hào 10/11/2004 Tây Ninh Suối Đá Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Trung bình Khá 6 Trung bình Khá 6 26 0 26
172 Ngô Thị Minh Tuyền X 15/06/2004 Tây Ninh Mạc Đĩnh Chi Trung bình Khá 6 Trung bình Khá 6 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 26 0 26
173 Lâm Hà Mỹ Quyên X 15/08/2004 Tây Ninh Nguyễn Tri Phương Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Trung bình Trung bình 5 Trung bình Tốt 7 26 0 26
174 Lê Thành Dương 24/12/2004 Thanh Hóa Nguyễn Tri Phương Trung bình Tốt 7 Trung bình Khá 6 Trung bình Khá 6 Trung bình Tốt 7 26 0 26
175 Trần Quý Kim Ngọc Ngân X 25/06/2004 Tây Ninh Trường Hòa Trung bình Tốt 7 Trung bình Khá 6 Trung bình Khá 6 Trung bình Tốt 7 26 0 26
176 Nguyễn Trần Phúc Tâm 09/04/2004 Tây Ninh Lý Tự Trọng Trung bình Khá 6 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Trung bình Khá 6 26 0 26
177 Lê Thanh Quân 30/07/2004 Tây Ninh Suối Đá Trung bình Tốt 7 Trung bình Khá 6 Trung bình Tốt 7 Trung bình Khá 6 26 0 26
178 Nguyễn Văn Phước 25/10/2004 Tây Ninh Suối Đá Trung bình Khá 6 Trung bình Khá 6 Trung bình Tốt 7 Trung bình Khá 6 25 VS(0.5) 0.5 25.5
179 Nguyễn Anh Tuấn 25/07/2004 Tây Ninh Suối Đá Trung bình Tốt 7 Trung bình Khá 6 Trung bình Khá 6 Trung bình Khá 6 25 N2 (0.5) 0.5 25.5
180 Cao Hoàng Thịnh 30/04/2003 Cà Mau Suối Đá Trung bình Khá 6 Trung bình Tốt 7 Trung bình Khá 6 Trung bình Khá 6 25 N2 (0.5) 0.5 25.5
181 Trần Minh Dũng 26/07/2004 Tây Ninh Suối Đá Trung bình Khá 6 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Trung bình Trung bình 5 25 N2 (0.5) 0.5 25.5
182 Triệu Hải Khánh Duy 31/12/2004 Tây Ninh Thị trấn DMC Trung bình Tốt 7 Trung bình Khá 6 Trung bình Khá 6 Trung bình Khá 6 25 0 25
183 Võ Hoàng Linh 01/06/2003 Tây Ninh Xã Phan Trung bình Khá 6 Trung bình Khá 6 Trung bình Tốt 7 Trung bình Khá 6 25 0 25
184 Trần Thị Kim Thi X 17/09/2004 Tây Ninh Xã Phan Trung bình Khá 6 Trung bình Khá 6 Trung bình Khá 6 Trung bình Tốt 7 25 0 25
185 Đỗ Duy Khánh 02/12/2004 Hậu Giang Chà Là Trung bình Tốt 7 Trung bình Khá 6 Trung bình Khá 6 Trung bình Khá 6 25 0 25
186 Đặng Xuân Hào 19/09/2004 Tây Ninh Chà Là Trung bình Khá 6 Trung bình Khá 6 Trung bình Khá 6 Trung bình Tốt 7 25 0 25
187 Trịnh Ngọc Thảo Dy X 11/03/2004 Tây Ninh Chà Là Trung bình Tốt 7 Trung bình Khá 6 Trung bình Khá 6 Trung bình Khá 6 25 0 25
188 Lê Thanh Tài 01/05/2004 TP. HCM Chà Là Trung bình Tốt 7 Trung bình Khá 6 Trung bình Khá 6 Trung bình Khá 6 25 0 25
189 Phạm Thành Thiệt 29/08/2003 Tây Ninh Phước Ninh Trung bình Tốt 7 Trung bình Khá 6 Trung bình Khá 6 Trung bình Khá 6 25 0 25
190 Trần Thanh Phát 16/12/2004 Tây Ninh Chà Là Trung bình Khá 6 Trung bình Khá 6 Trung bình Khá 6 Trung bình Tốt 7 25 0 25
191 Bùi Thanh Hiền 29/10/2004 Hậu Giang Phước Ninh Trung bình Khá 6 Trung bình Tốt 7 Trung bình Khá 6 Trung bình Khá 6 25 0 25
192 Huỳnh Thanh Tuấn 17/09/2004 Tây Ninh Phước Ninh Trung bình Khá 6 Trung bình Tốt 7 Trung bình Trung bình 5 Trung bình Khá 6 24 0 24
193 Phạm Minh Tân 27/05/2003 Tây Ninh Bàu Năng Trung bình Khá 6 Trung bình Khá 6 Trung bình Khá 6 Trung bình Khá 6 24 0 24
194 Nguyễn Tiến Đạt 16/04/2004 Tây Ninh Bàu Năng Trung bình Khá 6 Trung bình Khá 6 Trung bình Khá 6 Trung bình Khá 6 24 0 24
195 Ngô Thị Trà My X 04/09/2003 Tây Ninh Bàu Năng Trung bình Khá 6 Trung bình Khá 6 Trung bình Khá 6 Trung bình Khá 6 24 0 24
196 Nguyễn Thuận Hưng 21/08/2004 Tây Ninh Thị trấn DMC Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Trung bình Trung bình 5 Trung bình Trung bình 5 24 0 24
197 Nguyễn Vũ Trường Duy 15/03/2004 Tây Ninh Suối Đá Khá Trung bình 6 Trung bình Khá 6 Trung bình Trung bình 5 Trung bình Khá 6 23 N1 (1) 1 24
198 Phan Quốc Tín 13/11/2004 Tây Ninh Suối Đá Trung bình Tốt 7 Trung bình Khá 6 Trung bình Khá 6 Trung bình Trung bình 5 24 0 24
199 Lê Minh Ý 10/12/2004 Tây Ninh Suối Đá Trung bình Tốt 7 Trung bình Trung bình 5 Trung bình Khá 6 Trung bình Khá 6 24 0 24
200 Ngô Hồng Tươi 05/12/2004 Tây Ninh Suối Đá Trung bình Khá 6 Trung bình Khá 6 Trung bình Khá 6 Trung bình Trung bình 5 23 0 23
201 Võ Thị Tường Duy X 15/12/2004 Tây Ninh Suối Đá Trung bình Khá 6 Trung bình Khá 6 Trung bình Khá 6 Trung bình Trung bình 5 23 0 23
202 Mai Thanh Sang 05/11/2003 Tây Ninh Suối Đá Trung bình Khá 6 Trung bình Khá 6 Trung bình Trung bình 5 Trung bình Trung bình 5 22 0 22
203 Phan Thanh Duy 27/04/2004 Tây Ninh Bàu Năng Trung bình Trung bình 5 Trung bình Khá 6 Trung bình Trung bình 5 Trung bình Khá 6 22 0 22
204 Võ Nhật Huy 08/05/2004 Tây Ninh Chà Là Trung bình Khá 6 Trung bình Trung bình 5 Trung bình Trung bình 5 Trung bình Khá 6 22 0 22