• Tổ văn - sử - địa

    Tiền thân là một nhóm của tổ Xã hội, trường THPT, qua thời gian trưởng thành đã là một tổ độc lập với tên gọi tổ Văn - Sử - Địa.

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TÂY NINH
DANH SÁCH ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN SINH LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2017-2018
Trường THPT Nguyễn Đình Chiểu
Tìm kiếm
Tên thí sinh
Trường THCS
TT Họ và tên thí sinh Nữ Ngày sinh Nơi sinh HS trường THCS Kết quả đánh giá xếp loại Ưu tiên Khuyến khích Tổng điểm UTKK Tổng điểm RL-UTKK Thi tiếng Anh
Lớp 6 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 9 Tổng điểm RL
HL HK Điểm HL HK Điểm HL HK Điểm HL HK Điểm
1 Châu Thị Thúy An X 29/01/2002 Tây Ninh Suối Đá Giỏi Tốt 10 Giỏi Tốt 10 Khá Tốt 9 Giỏi Tốt 10 39 VS (1) N1 (1.5) 2.5 41.5
2 Phạm Thị Trà My X 20/06/2002 Tây Ninh Suối Đá Giỏi Tốt 10 Giỏi Tốt 10 Khá Tốt 9 Giỏi Tốt 10 39 VS (1) N1 (1.5) 2.5 41.5
3 Võ Thị Hoàng Oanh X 26/01/2002 Tây Ninh Suối Đá Giỏi Tốt 10 Giỏi Tốt 10 Giỏi Tốt 10 Khá Tốt 9 39 VS (1) N1 (1.5) 2.5 41.5
4 Phạm Thị Hưởng X 24/07/2002 Tây Ninh Suối Đá Giỏi Tốt 10 Giỏi Tốt 10 Giỏi Tốt 10 Giỏi Tốt 10 40 N1 (1.5) 1.5 41.5
5 Châu Thành Tuyền X 04/12/2002 Tây Ninh Xã Phan Giỏi Tốt 10 Giỏi Tốt 10 Giỏi Tốt 10 Khá Tốt 9 39 N1 (1.5) 1.5 40.5
6 Trần Thị Thúy Nga X 04/12/2002 Tây Ninh Xã Phan Khá Tốt 9 Giỏi Tốt 10 Giỏi Tốt 10 Khá Tốt 9 38 N1 (1.5) 1.5 39.5
7 Nguyễn Thị Hà Giang 11/09/2002 Tây Ninh Xã Phan Giỏi Tốt 10 Khá Tốt 9 Giỏi Tốt 10 Khá Tốt 9 38 N1 (1.5) 1.5 39.5
8 Phan Thị Trang Bích Liểu X 01/12/2002 Tây NInh Phước Ninh Giỏi Tốt 10 Giỏi Tốt 10 Khá Tốt 9 Khá Tốt 9 38 N1 (1.5) 1.5 39.5
9 Phan Thị Hồng Trăm X 20/08/2002 Tây Ninh Suối Đá Khá Tốt 9 Giỏi Tốt 10 Khá Tốt 9 Khá Tốt 9 37 VS (1) N1 (1.5) 2.5 39.5
10 Nguyễn Tấn Linh 26/03/2001 Tây Ninh Thị trấn DMC Giỏi Tốt 10 Giỏi Tốt 10 Khá Tốt 9 Khá Tốt 9 38 N1 (1.5) 1.5 39.5
11 Kim Ngọc Hân X 20/10/2002 Tây Ninh Suối Đá Giỏi Tốt 10 Khá Tốt 9 Khá Tốt 9 Khá Tốt 9 37 VS (1) N2 (1) 2 39
12 Trần Thị Thùy Trang X 24/09/2002 Tây Ninh Suối Đá Khá Tốt 9 Khá Tốt 9 Khá Tốt 9 Khá Tốt 9 36 VS (1) N1 (1.5) 2.5 38.5
13 Nguyễn Thị Thanh Ngân X 05/10/2002 Tây Ninh Suối Đá Khá Tốt 9 Khá Tốt 9 Khá Tốt 9 Khá Tốt 9 36 VS (1) N1 (1.5) 2.5 38.5
14 Mai Thị Mỹ Tâm X 18/02/2002 Tây Ninh Suối Đá Giỏi Tốt 10 Khá Khá 8 Khá Tốt 9 Khá Tốt 9 36 VS (1) N1 (1.5) 2.5 38.5
15 Nguyễn Thị Cẩm Thùy X 16/05/2002 Tây Ninh Xã Phan Giỏi Tốt 10 Khá Tốt 9 Khá Tốt 9 Khá Tốt 9 37 N1 (1.5) 1.5 38.5
16 Lên Thị Kim Thoa X 11/01/2002 Tây Ninh Xã Phan Khá Tốt 9 Khá Tốt 9 Khá Tốt 9 Khá Tốt 9 36 N1 (1.5) 1.5 37.5
17 Trần Ngọc Như Ý X 31/10/2002 Tây Ninh Phước Ninh Khá Tốt 9 Khá Tốt 9 Khá Tốt 9 Khá Tốt 9 36 N1 (1.5) 1.5 37.5
18 Võ Thị Ngọc Huệ X 06/02/2002 Tây ninh Suối Đá Khá Tốt 9 Giỏi Tốt 10 Khá Tốt 9 Trung bình Tốt 7 35 VS (1) N1 (1.5) 2.5 37.5
19 Đoàn Kim Tuyền X 09/05/2002 Tây Ninh Mạc Đĩnh Chi Khá Tốt 9 Khá Tốt 9 Khá Tốt 9 Khá Tốt 9 36 N1 (1.5) 1.5 37.5
20 Đỗ Ngọc Liễu X 05/06/2002 Tây Ninh Suối Đá Khá Tốt 9 Khá Tốt 9 Khá Tốt 9 Trung bình Tốt 7 34 VS (1) N1 (1.5) 2.5 36.5
21 Nguyễn Quốc Trường 17/12/2002 Tây Ninh Suối Đá Khá Tốt 9 Khá Tốt 9 Khá Tốt 9 Trung bình Tốt 7 34 VS (1) N1 (1.5) 2.5 36.5
22 Đỗ Thị Hoa Chi X 17/09/2002 Tây Ninh Suối Đá Khá Tốt 9 Khá Tốt 9 Khá Tốt 9 Trung bình Tốt 7 34 VS (1) N1 (1.5) 2.5 36.5
23 Nguyễn Minh Thảo 04/01/2002 Tây Ninh Suối Đá Khá Tốt 9 Khá Tốt 9 Khá Tốt 9 Trung bình Tốt 7 34 VS (1) N1 (1.5) 2.5 36.5
24 Nguyễn Thanh Liêm 24/07/2002 Tây Ninh Suối Đá Giỏi Tốt 10 Giỏi Tốt 10 Trung bình Khá 6 Khá Khá 8 34 VS (1) N1 (1.5) 2.5 36.5
25 Nguyễn Thành Đạt 15/11/2001 Tây Ninh Thị trấn DMC Khá Tốt 9 Khá Tốt 9 Khá Tốt 9 Khá Khá 8 35 N1 (1.5) 1.5 36.5
26 Phạm Thị Kim Ngân X 23/05/2002 Tây Ninh Suối Đá Khá Tốt 9 Khá Tốt 9 Khá Tốt 9 Trung bình Tốt 7 34 VS (1) N2 (1) 2 36
27 Lâm Gia Bình 14/11/2002 Tây Ninh Suối Đá Khá Tốt 9 Khá Tốt 9 Khá Tốt 9 Trung bình Tốt 7 34 VS (1) N2 (1) 2 36
28 Huỳnh Thu Hương X 20/11/2002 Tây Ninh Suối Đá Khá Tốt 9 Khá Tốt 9 Khá Tốt 9 Trung bình Tốt 7 34 VS (1) N2 (1) 2 36
29 Lương Quốc Anh 13/05/2002 Tây Ninh Mạc Đĩnh Chi Khá Tốt 9 Khá Tốt 9 Trung bình Tốt 7 Khá Tốt 9 34 N1 (1.5) 1.5 35.5
30 Phan Thị Huỳnh Dung X 27/09/2002 Tây Ninh Suối Đá Khá Tốt 9 Khá Tốt 9 Trung bình Tốt 7 Khá Tốt 9 34 N1 (1.5) 1.5 35.5
31 Từ Võ Cẩm Tiên X 03/08/2002 Tây Ninh Thị trấn DMC Khá Tốt 9 Khá Tốt 9 Khá Tốt 9 Trung bình Tốt 7 34 N1 (1.5) 1.5 35.5
32 Võ Thành Tài 20/08/2002 Tây Ninh Xã Phan Khá Tốt 9 Khá Tốt 9 Khá Tốt 9 Trung bình Tốt 7 34 N1 (1.5) 1.5 35.5
33 Thái Nguyên Lộc 07/04/2002 Tây Ninh Xã Phan Khá Tốt 9 Khá Tốt 9 Khá Tốt 9 Trung bình Tốt 7 34 N1 (1.5) 1.5 35.5
34 Hồ Thị Huỳnh Như X 06/01/2002 Tây Ninh Tân Hưng Khá Tốt 9 Khá Tốt 9 Khá Tốt 9 Khá Trung bình 6 33 VS (1) N1 (1.5) 2.5 35.5
35 Nguyễn Ngọc My X 04/12/2002 Tây Ninh Xã Phan Khá Tốt 9 Khá Tốt 9 Trung bình Tốt 7 Khá Tốt 9 34 N1 (1.5) 1.5 35.5
36 Nguyễn Huỳnh Thúy Vy X 11/09/2002 Tây Ninh Xã Phan Khá Tốt 9 Khá Tốt 9 Khá Tốt 9 Trung bình Tốt 7 34 N1 (1.5) 1.5 35.5
37 Nguyễn Thị Châu Pha X 27/12/2002 Tây Ninh Cầu Khởi Trung bình Tốt 7 Khá Tốt 9 Khá Tốt 9 Khá Tốt 9 34 N1 (1.5) 1.5 35.5
38 Phạm Thị Anh Thư X 06/10/2002 Tây Ninh Phước Ninh Khá Tốt 9 Khá Tốt 9 Khá Tốt 9 Trung bình Tốt 7 34 N1 (1.5) 1.5 35.5
39 Nguyễn Thị Thanh Trúc X 09/01/2002 Tây Ninh Phước Ninh Giỏi Tốt 10 Khá Tốt 9 Khá Tốt 9 Trung bình Tốt 7 35 N3 (0.5) 0.5 35.5
40 Trần Thị Thúy Vy X 09/11/2002 Tây Ninh Phước Ninh Khá Tốt 9 Khá Tốt 9 Khá Tốt 9 Trung bình Tốt 7 34 N2 (1) 1 35
41 Nguyễn Thái Hòa 19/11/2002 Tây Ninh Phước Ninh Khá Tốt 9 Khá Tốt 9 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 32 VS (1) N1 (1.5) 2.5 34.5
42 Nguyễn Thị Hồng Cẩm X 15/10/2002 Tây Ninh Xã Phan Giỏi Tốt 10 Khá Tốt 9 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 33 N1 (1.5) 1.5 34.5
43 Phạm Thị Thanh Thúy X 25/06/2002 Tây Ninh Suối Đá Khá Tốt 9 Trung bình Tốt 7 Khá Tốt 9 Trung bình Tốt 7 32 VS (1) N1 (1.5) 2.5 34.5
44 Nguyễn Văn Tường 28/11/2002 Tây Ninh Suối Đá Khá Tốt 9 Khá Tốt 9 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 32 VS (1) N1 (1.5) 2.5 34.5
45 Lâm Minh Hiếu 16/11/2002 Tây Ninh Suối Đá Khá Tốt 9 Khá Tốt 9 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 32 VS (1) N1 (1.5) 2.5 34.5
46 Nguyễn Thanh Sang 01/08/2002 Tây Ninh Suối Đá Khá Tốt 9 Trung bình Tốt 7 Khá Tốt 9 Trung bình Tốt 7 32 VS (1) N1 (1.5) 2.5 34.5
47 Nguyễn Hoàng Long 05/07/2002 Tây Ninh Suối Đá Khá Tốt 9 Khá Tốt 9 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 32 VS (1) N2 (1) 2 34
48 Nguyễn Hoài Phương 15/09/2002 Suối Đá Khá Tốt 9 Khá Tốt 9 Khá Khá 8 Trung bình Khá 6 32 VS (1) N3 (0.5) 1.5 33.5
49 Phan Gia Phúc 12/06/2002 Tây Ninh Mạc Đĩnh Chi Trung bình Tốt 7 Khá Tốt 9 Trung bình Tốt 7 Khá Tốt 9 32 N1 (1.5) 1.5 33.5
50 Nguyễn Tấn Bình 27/08/2002 Tây Ninh Suối Đá Khá Tốt 9 Khá Tốt 9 Trung bình Tốt 7 Trung bình Khá 6 31 VS (1) N1 (1.5) 2.5 33.5
51 Nguyễn Tấn Phúc 03/09/2002 Tây Ninh Suối Đá Khá Tốt 9 Khá Khá 8 Khá Khá 8 Trung bình Khá 6 31 VS (1) N1 (1.5) 2.5 33.5
52 Huỳnh Quốc Phong 09/06/2002 Tây Ninh Xã Phan Khá Tốt 9 Khá Tốt 9 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 32 N1 (1.5) 1.5 33.5
53 Danh Thị Mỹ Tuyền X 06/02/2002 Tây Ninh Thị trấn DMC Khá Tốt 9 Khá Tốt 9 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 32 N1 (1.5) 1.5 33.5
54 Trần Thị Cẩm Thi X 15/11/2002 Tây Ninh Thị trấn DMC Khá Tốt 9 Trung bình Tốt 7 Khá Tốt 9 Trung bình Tốt 7 32 N1 (1.5) 1.5 33.5
55 Trần Thị Cẩm Thi X 15/11/2002 Tây Ninh Thị trấn DMC Khá Tốt 9 Trung bình Tốt 7 Khá Tốt 9 Trung bình Tốt 7 32 N1 (1.5) 1.5 33.5
56 Cao Thị Như Quỳnh X 11/09/2002 Tây Ninh Xã Phan Khá Tốt 9 Khá Tốt 9 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 32 N1 (1.5) 1.5 33.5
57 Nguyễn Ngọc Khánh Du X 01/07/2002 Tây Ninh Truông Mít Khá Tốt 9 Khá Tốt 9 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 32 N1 (1.5) 1.5 33.5
58 Bạch Văn Khánh 19/01/2002 Tây Ninh Phước Ninh Khá Tốt 9 Khá Tốt 9 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 32 N2 (1) 1 33
59 Phạm Văn Mau 03/05/2002 Tây Ninh Xã Phan Khá Tốt 9 Khá Tốt 9 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 32 N2 (1) 1 33
60 Nguyễn Trần Thị Mai Huỳnh X 23/05/2002 Tây Ninh Xã Phan Khá Tốt 9 Khá Tốt 9 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 32 N2 (1) 1 33
61 Bùi Thị Thu Sương X 03/05/2002 Tây Ninh Xã Phan Trung bình Tốt 7 Khá Tốt 9 Khá Tốt 9 Trung bình Tốt 7 32 N2 (1) 1 33
62 Nguyễn Thị Lý X 15/02/2002 Tây Ninh Suối Đá Khá Tốt 9 Trung bình Tốt 7 Khá Tốt 9 Trung bình Khá 6 31 VS (1) N2 (1) 2 33
63 Lê Thị Ngọc Tuyền X 08/08/2002 Tây Ninh Lý Tự Trọng Khá Tốt 9 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Khá Tốt 9 32 N2 (1) 1 33
64 Trần Thị Thanh Trúc X 09/05/2002 Tây Ninh Suối Đá Khá Tốt 9 Khá Khá 8 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 31 VS (1) N2 (1) 2 33
65 Lê Triệu Thu Quyên X 16/10/2002 Tây Ninh Suối Đá Khá Tốt 9 Khá Khá 8 Khá Khá 8 Trung bình Tốt 7 32 VS (1) 1 33
66 Phạm Tấn Hưng 14/05/2002 Tây Ninh Suối Đá Khá Tốt 9 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 30 VS (1) N1 (1.5) 2.5 32.5
67 Trần Thị Yến Ninh X 01/06/2001 Tây Ninh Suối Đá Khá Tốt 9 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 30 VS (1) N1 (1.5) 2.5 32.5
68 Nguyễn Quốc Dy 26/11/2002 Tây Ninh Suối Đá Khá Tốt 9 Trung bình Tốt 7 Khá Khá 8 Trung bình Khá 6 30 VS (1) N1 (1.5) 2.5 32.5
69 Trần Hồng Ngân X 05/10/2002 Hồ Chí Minh Thị trấn DMC Khá Tốt 9 Khá Tốt 9 Trung bình Tốt 7 Trung bình Khá 6 31 N1 (1.5) 1.5 32.5
70 Lê Thị Băng Nhi X 09/11/2002 Tây Ninh Phước Ninh Giỏi Tốt 10 Khá Khá 8 Khá Khá 8 Trung bình Trung bình 5 31 N1 (1.5) 1.5 32.5
71 Tăng Ngọc Hương Mai 17/03/2002 Tây Ninh Phước Minh Giỏi Tốt 10 Khá Tốt 9 Trung bình Tốt 7 Trung bình Trung bình 5 31 N1 (1.5) 1.5 32.5
72 Nguyễn Thị Ngọc Trâm X 20/11/2002 Tây Ninh Suối Đá Khá Tốt 9 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 30 VS (1) N2 (1) 2 32
73 Bùi Thị Ngọc Hân X 25/08/2002 Tây Ninh Suối Đá Khá Tốt 9 Trung bình Khá 6 Khá Khá 8 Trung bình Tốt 7 30 VS (1) N2 (1) 2 32
74 Đào Cao Minh Thông 03/08/2002 Tây Ninh Suối Đá Khá Tốt 9 Trung bình Khá 6 Khá Khá 8 Trung bình Khá 6 29 VS (1) N1 (1.5) 2.5 31.5
75 Phạm Gia Huy 03/12/2002 Tây Ninh Xã Phan Khá Tốt 9 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 30 N1 (1.5) 1.5 31.5
76 Nguyễn Quốc Huy 11/11/2002 Tây Ninh Xã Phan Khá Tốt 9 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 30 N1 (1.5) 1.5 31.5
77 Nguyễn Thị Thúy Kiều X 28/10/2002 Tây Ninh Cầu Khởi Khá Tốt 9 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 30 N1 (1.5) 1.5 31.5
78 Đào Tường Vy X 05/06/2002 Tây Ninh Phước Ninh Khá Tốt 9 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 30 N1 (1.5) 1.5 31.5
79 Nguyễn Văn Ninh 22/11/2002 Tây Ninh Cầu Khởi Khá Tốt 9 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 30 N2 (1) 1 31
80 Bùi Thị Mỹ Dung X 21/12/2001 Tây Ninh Phước Ninh Khá Tốt 9 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 30 N2 (1) 1 31
81 Đặng Tấn Phúc 28/09/2002 Tây Ninh Thị trấn DMC Khá Tốt 9 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 30 N2 (1) 1 31
82 Hồ Văn Sự 02/12/2002 Tây Ninh Thị trấn DMC Khá Tốt 9 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 30 N3 (0.5) 0.5 30.5
83 Nguyễn Thùy Linh X 10/08/2002 Thái Bình Thị trấn DMC Khá Tốt 9 Trung bình Khá 6 Trung bình Khá 6 Khá Tốt 9 30 N3 (0.5) 0.5 30.5
84 Nguyễn Hoàng Phúc 26/08/2002 Tây Ninh Suối Đá Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 28 VS (1) N1 (1.5) 2.5 30.5
85 Trần Thanh Triều 16/06/2002 Tây Ninh Suối Đá Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 28 VS (1) N1 (1.5) 2.5 30.5
86 Huỳnh Thanh Thiên 21/06/2002 Tây Ninh Phước Ninh Khá Tốt 9 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Trung bình Khá 6 29 N1 (1.5) 1.5 30.5
87 Hồ Minh Khiêm 27/02/2002 Tây Ninh Lộc Ninh Khá Tốt 9 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 30 N3 (0.5) 0.5 30.5
88 Vũ Thị Kim Anh X 14/10/2002 Hưng Yên Truông Mít Trung bình Khá 6 Khá Tốt 9 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 29 N1 (1.5) 1.5 30.5
89 Mai Thị Mỹ Chi X 08/05/2002 Tây Ninh Truông Mít Trung bình Tốt 7 Khá Tốt 9 Trung bình Khá 6 Trung bình Tốt 7 29 N1 (1.5) 1.5 30.5
90 Lê Trần Minh Hào 09/11/2002 Tây Ninh Suối Đá Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 28 VS (1) N2 (1) 2 30
91 Vũ Hoàng Đạt 17/04/2002 Tây Ninh Suối Đá Khá Tốt 9 Trung bình Tốt 7 Trung bình Khá 6 Trung bình Khá 6 28 VS (1) N2 (1) 2 30
92 Nguyễn Thành Trung 14/02/2002 Tây Ninh Suối Đá Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 28 VS (1) N2 (1) 2 30
93 Nguyễn Tấn Phát 28/12/2002 Tây Ninh Suối Đá Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 28 VS (1) N3 (0.5) 1.5 29.5
94 Nguyễn Thanh An 30/06/2002 Tây Ninh Thị trấn DMC Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 28 N1 (1.5) 1.5 29.5
95 Lê Thanh Hải 16/10/2002 Tây Ninh Suối Đá Trung bình Tốt 7 Trung bình Khá 6 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 27 VS (1) N1 (1.5) 2.5 29.5
96 Ngô Quang Thịnh 18/08/2002 Tây Ninh Suối Đá Trung bình Tốt 7 Trung bình Khá 6 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 27 VS (1) N1 (1.5) 2.5 29.5
97 Trần Thanh Trọng 23/12/2002 Tây Ninh Thị trấn DMC Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Khá Khá 8 Trung bình Khá 6 28 N1 (1.5) 1.5 29.5
98 Lê Hoàng Phúc 21/09/2002 Tây Ninh Truông Mít Trung bình Khá 6 Khá Tốt 9 Trung bình Tốt 7 Trung bình Khá 6 28 N1 (1.5) 1.5 29.5
99 Trần Văn Xuân 17/12/2002 Tây Ninh Lộc Ninh Trung bình Tốt 7 Khá Tốt 9 Trung bình Khá 6 Trung bình Tốt 7 29 N3 (0.5) 0.5 29.5
100 Từ Minh Nghĩa 07/11/2002 Tây Ninh Phước Minh Khá Tốt 9 Trung bình Tốt 7 Trung bình Khá 6 Trung bình Khá 6 28 N1 (1.5) 1.5 29.5
101 Phạm Quốc Tuấn 16/08/2002 Tây Ninh Cầu Khởi Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 28 N1 (1.5) 1.5 29.5
102 Đỗ Trung Nguyên 31/01/2002 Tây Ninh Truông Mít Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 28 N1 (1.5) 1.5 29.5
103 Lê Thị Kim Ngân X 21/03/2001 Tây Ninh Xã Phan Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 28 VS (1) N3 (0.5) 1.5 29.5
104 Nguyễn Thanh Phong 17/08/2002 Tây Ninh Phước Ninh Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 28 N1 (1.5) 1.5 29.5
105 Huỳnh Thị Tường Vi X 26/05/2002 Tây Ninh THCS Nguyễn Hiền Khá Tốt 9 Khá Khá 8 Trung bình Khá 6 Trung bình Khá 6 29 0 29
106 Ngô Tấn Tài 25/08/2002 Tây Ninh Xã Phan Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 28 N2 (1) 1 29
107 Từ Văn Phước Lộc 31/12/2002 Tây Ninh Cầu Khởi Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 28 N2 (1) 1 29
108 Nguyễn Thế Hào 24/07/2002 Tây Ninh Lộc Ninh Khá Tốt 9 Trung bình Khá 6 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 29 0 29
109 Trương Minh Trọng 03/05/2002 Tây Ninh Phước Ninh Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 28 N2 (1) 1 29
110 Nguyễn Ngọc Thạch 31/03/2002 Tây Ninh Truông Mít Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 28 N2 (1) 1 29
111 Trần Công Vinh 26/10/2002 Tây Ninh Thị trấn DMC Khá Tốt 9 Trung bình Tốt 7 Trung bình Khá 6 Trung bình Khá 6 28 N2 (1) 1 29
112 Nguyễn Hữu Nghĩa 26/10/2002 Tây Ninh Xã Phan Trung bình Tốt 7 Khá Khá 8 Trung bình Khá 6 Trung bình Tốt 7 28 N2 (1) 1 29
113 Nguyễn Ngọc Thảo Vy X 27/12/2002 Tây Ninh Xã Phan Khá Tốt 9 Trung bình Khá 6 Trung bình Tốt 7 Trung bình Khá 6 28 N2 (1) 1 29
114 Huỳnh Thị Yến Linh X 20/05/2002 Tây Ninh Thị trấn DMC Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 28 N2 (1) 1 29
115 Trương Khánh Duy 25/10/2002 Tây Ninh Trưng Vương Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 28 N2 (1) 1 29
116 Nguyễn Thị Thanh Ngân X 26/12/2002 Tây Ninh Suối Đá Trung bình Khá 6 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 27 VS (1) N2 (1) 2 29
117 Huỳnh Trần Kim Như X 17/10/2002 Tây Ninh Lý Tự Trọng Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 28 N2 (1) 1 29
118 Trần Khắc Nguyên 16/09/2002 Tây Ninh Trần Hưng Đạo Trung bình Tốt 7 Trung bình Khá 6 Khá Tốt 9 Trung bình Khá 6 28 N2 (1) 1 29
119 Trần Ngọc Hoài Thương X 04/08/2002 Tây Ninh Võ Văn Kiệt Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 28 N2 (1) 1 29
120 Lê Tuấn Kiệt 03/12/2002 Tây Ninh Cầu Khởi Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 28 N2 (1) 1 29
121 Nguyễn Văn Hồng 24/12/2002 Tây Ninh Thị Trấn Châu Thành Trung bình Tốt 7 Trung bình Khá 6 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 27 N1 (1.5) 1.5 28.5
122 Nguyễn Nhật Trường 16/08/2002 Tây Ninh Bàu Đồn Trung bình Tốt 7 Trung bình Khá 6 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 27 N1 (1.5) 1.5 28.5
123 Nguyễn Bích Phượng X 30/10/2002 Tây Ninh Lê Lợi Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Trung bình Khá 6 Trung bình Tốt 7 27 N1 (1.5) 1.5 28.5
124 Nguyễn Thế Vinh 11/06/2002 Gò Dầu Thạnh Đức Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 28 N3 (0.5) 0.5 28.5
125 Võ Thống Nhất 31/08/2017 Tây Ninh Thạnh Đức Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Trung bình Khá 6 27 N1 (1.5) 1.5 28.5
126 Phạm Quốc Huy 12/12/2002 Tây Ninh Lý Tự Trọng Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 28 N3 (0.5) 0.5 28.5
127 Nguyễn Minh Đăng 01/09/2002 Tây Ninh Lý Tự Trọng Trung bình Tốt 7 Trung bình Khá 6 Trung bình Khá 6 Trung bình Tốt 7 26 VS (1) N1 (1.5) 2.5 28.5
128 Nguyễn Thị Ngọc Nguyên X 16/06/2002 Tây Ninh Lý Tự Trọng Trung bình Khá 6 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 27 N1 (1.5) 1.5 28.5
129 Võ Quốc Kiệt 23/04/2002 Tây Ninh Mạc Đĩnh Chi Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 28 N3 (0.5) 0.5 28.5
130 Phan Hữu Nghĩa 08/12/2002 Tây Ninh Thị trấn DMC Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 28 N3 (0.5) 0.5 28.5
131 Nguyễn Dương Hòa 23/10/2001 Tây Ninh Thị trấn DMC Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 28 N3 (0.5) 0.5 28.5
132 Trần Xuân Thiện 15/11/2001 Tây Ninh Thị trấn DMC Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Trung bình Khá 6 27 N1 (1.5) 1.5 28.5
133 Nguyễn Trung Hiếu 17/03/2002 Tây Ninh Thị trấn DMC Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 28 N3 (0.5) 0.5 28.5
134 Trần Cẩm Hương X 07/09/2002 Tây Ninh Truông Mít Khá Tốt 9 Khá Khá 8 Trung bình Trung bình 5 Trung bình Trung bình 5 27 N1 (1.5) 1.5 28.5
135 Phan Thanh Khánh 13/01/2002 Tây Ninh Lộc Ninh Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 28 N3 (0.5) 0.5 28.5
136 Nguyễn Thanh Ngân X 13/04/2002 Tây Ninh Lộc Ninh Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 28 N3 (0.5) 0.5 28.5
137 Nguyễn Khánh Đăng 18/05/2002 Tây Ninh Phước Minh Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Trung bình Khá 6 Trung bình Tốt 7 27 N1 (1.5) 1.5 28.5
138 Mai Tuấn Vĩ 22/01/2002 Tây Ninh Phước Ninh Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Trung bình Khá 6 27 N1 (1.5) 1.5 28.5
139 Hồ Thanh Nguyên 27/11/2002 Tây Ninh Phước Ninh Khá Khá 8 Khá Khá 8 Trung bình Trung bình 5 Khá Trung bình 6 27 N1 (1.5) 1.5 28.5
140 Phan Minh Thắng 03/09/2002 Tây Ninh Phước Minh Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Trung bình Khá 6 27 N1 (1.5) 1.5 28.5
141 Dương Thị Bảo Ngọc X 16/04/2002 Tây Ninh Cầu Khởi Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 28 N3 (0.5) 0.5 28.5
142 Nguyễn Hạnh Dung X 22/07/2002 Tây Ninh Xã Phan Khá Tốt 9 Trung bình Khá 6 Trung bình Khá 6 Trung bình Tốt 7 28 N3 (0.5) 0.5 28.5
143 Phạm Hoàng Chương 20/05/2002 Phước Ninh Trung bình Khá 6 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 27 N1 (1.5) 1.5 28.5
144 Nguyễn Thúy Hậu X 18/05/2002 Tây Ninh Phước Ninh Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 28 N3 (0.5) 0.5 28.5
145 Phan Như Tuyết 23/04/2002 Tây Ninh THCS Nguyễn Hiền Trung bình Tốt 7 Khá Tốt 9 Trung bình Khá 6 Trung bình Khá 6 28 N3 (0.5) 0.5 28.5
146 Ngô Trần Tùng Văn 14/11/2002 Tây Ninh Bàu Năng Trung bình Tốt 7 Trung bình Khá 6 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 27 N2 (1) 1 28
147 Nguyễn Thanh Hải 22/08/2002 Tây Ninh Chà Là Khá Tốt 9 Trung bình Khá 6 Trung bình Khá 6 Trung bình Khá 6 27 N2 (1) 1 28
148 Phạm Minh Khương 19/10/2002 Tây Ninh Phước Ninh Trung bình Khá 6 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 27 N2 (1) 1 28
149 Nguyễn Minh Kha 03/12/2002 Tây Ninh Suối Đá Trung bình Tốt 7 Trung bình Khá 6 Trung bình Khá 6 Trung bình Tốt 7 26 VS (1) N2 (1) 2 28
150 Dương Quốc Thắng 02/01/2002 Tây Ninh Mạc Đĩnh Chi Trung bình Khá 6 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 27 N2 (1) 1 28
151 Đặng Thị Ngọc Mai X 18/08/2002 Tây Ninh Võ Văn Kiệt Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 28 0 28
152 Võ Quang Duy 19/03/2002 Tây Ninh Nguyễn Thái Bình(HT) Trung bình Khá 6 Khá Tốt 9 Trung bình Khá 6 Trung bình Tốt 7 28 0 28
153 Lê Hoàng Sang 31/10/2002 Tây Ninh Nguyễn Thái Bình(HT) Trung bình Khá 6 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 27 N2 (1) 1 28
154 Nguyễn Quốc Việt 13/08/2002 Tây Ninh Bà Đen Trung bình Khá 6 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 27 N2 (1) 1 28
155 Mai Kim Thoa X 12/09/2002 Tây Ninh Trần Bình Trọng Trung bình Khá 6 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 27 N2 (1) 1 28
156 Lê Tấn Lôc 01/01/2002 Tây Ninh Suối Đá Trung bình Tốt 7 Trung bình Khá 6 Trung bình Khá 6 Trung bình Tốt 7 26 VS (1) N2 (1) 2 28
157 Hà Nguyễn Đông 02/01/2002 Tây Ninh Suối Đá Khá Tốt 9 Trung bình Trung bình 5 Trung bình Khá 6 Trung bình Khá 6 26 VS (1) N2 (1) 2 28
158 Nguyễn Kim Gin 29/07/2002 Tây Ninh Trần Hưng Đạo Trung bình Tốt 7 Trung bình Khá 6 Trung bình Khá 6 Trung bình Tốt 7 26 VS (1) N3 (0.5) 1.5 27.5
159 Văn Thành Bảo 09/12/2002 TP. HCM Phan Bội Châu Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Trung bình Khá 6 27 N3 (0.5) 0.5 27.5
160 Nguyễn Quốc Vương Thuấn 14/08/2002 Tây Ninh Mạc Đĩnh Chi Trung bình Khá 6 Trung bình Tốt 7 Trung bình Khá 6 Trung bình Tốt 7 26 N1 (1.5) 1.5 27.5
161 Nguyễn Thái An 03/04/2002 Tây Ninh Long Thành Bắc Trung bình Tốt 7 Trung bình Khá 6 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 27 N3 (0.5) 0.5 27.5
162 Nguyễn Hoàng Kỳ Diệu X 28/11/2002 TP. HCM Lý Tự Trọng Trung bình Tốt 7 Trung bình Khá 6 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 27 N3 (0.5) 0.5 27.5
163 Nguyễn Văn Phương 17/10/2002 Tây Ninh Suối Đá Trung bình Tốt 7 Trung bình Khá 6 Trung bình Khá 6 Trung bình Khá 6 25 VS (1) N1 (1.5) 2.5 27.5
164 Nguyễn Minh Lượng 25/10/2002 Tây Ninh Suối Đá Khá Khá 8 Khá Trung bình 6 Trung bình Trung bình 5 Trung bình Khá 6 25 VS (1) N1 (1.5) 2.5 27.5
165 Trương Vinh Hiển 24/06/2002 Tiền Giang Thị trấn DMC Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Trung bình Khá 6 Trung bình Tốt 7 27 N3 (0.5) 0.5 27.5
166 Võ Vĩ Hào 27/02/2002 Tây Ninh Thị trấn DMC Khá Tốt 9 Trung bình Trung bình 5 Trung bình Khá 6 Trung bình Khá 6 26 N1 (1.5) 1.5 27.5
167 Đỗ Quốc Phong 24/07/2002 Tây Ninh Thị trấn DMC Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Trung bình Khá 6 Trung bình Tốt 7 27 N3 (0.5) 0.5 27.5
168 Nguyễn Tấn Phát 07/09/2002 Tây Ninh Thị trấn DMC Trung bình Tốt 7 Trung bình Khá 6 Trung bình Tốt 7 Trung bình Khá 6 26 N1 (1.5) 1.5 27.5
169 Võ Minh Kha 19/11/2002 Tây Ninh Phước Minh Trung bình Khá 6 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Trung bình Khá 6 26 N1 (1.5) 1.5 27.5
170 Nguyễn Phước Lộc 05/08/2001 Tây Ninh Phước Minh Trung bình Khá 6 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Trung bình Khá 6 26 N1 (1.5) 1.5 27.5
171 Dương Huy Thông 23/01/2002 Tây Ninh Chà Là Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Trung bình Khá 6 27 N3 (0.5) 0.5 27.5
172 Lê Hoàng Thái 30/03/2002 Tây Ninh Cầu Khởi Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Trung bình Khá 6 27 N3 (0.5) 0.5 27.5
173 Sao Thái Quốc 04/09/2001 Tây Ninh Cầu Khởi Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Trung bình Khá 6 27 N3 (0.5) 0.5 27.5
174 Bành Tấn Kiệt 15/09/2002 Tây Ninh Truông Mít Trung bình Tốt 7 Trung bình Khá 6 Trung bình Khá 6 Trung bình Tốt 7 26 N1 (1.5) 1.5 27.5
175 Nguyễn Minh Hùng 29/07/2002 Tây Ninh Chà Là Trung bình Tốt 7 Trung bình Khá 6 Trung bình Khá 6 Trung bình Tốt 7 26 N2 (1) 1 27
176 Trần Tuấn Vĩ 17/01/2002 Tây Ninh Lộc Ninh Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Trung bình Khá 6 Trung bình Tốt 7 27 0 27
177 Nguyễn Hoàng Tính 12/03/2002 Tây Ninh Phước Ninh Trung bình Khá 6 Trung bình Tốt 7 Trung bình Khá 6 Trung bình Tốt 7 26 N2 (1) 1 27
178 Nguyễn Tuấn Anh 18/04/2002 Tây Ninh Suối Đá Trung bình Khá 6 Trung bình Tốt 7 Trung bình Khá 6 Trung bình Tốt 7 26 N2 (1) 1 27
179 Nguyễn Thành Trung 04/10/2002 Tây Ninh Lý Tự Trọng Trung bình Khá 6 Trung bình Khá 6 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 26 N2 (1) 1 27
180 Đỗ Khánh Tiên 18/08/2001 Tây Ninh Mạc Đĩnh Chi Trung bình Khá 6 Trung bình Tốt 7 Trung bình Khá 6 Trung bình Tốt 7 26 N2 (1) 1 27
181 Nguyễn Bảo Linh 13/06/2002 Tây Ninh Chu Văn An Khá Trung bình 6 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 27 0 27
182 Lê Minh Đức 19/03/2001 Tây Ninh Chu Văn An Trung bình Khá 6 Trung bình Khá 6 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 26 N2 (1) 1 27
183 Phạm Khánh Hoài 19/11/2002 Tây Ninh Bàu Đồn Trung bình Khá 6 Trung bình Tốt 7 Trung bình Khá 6 Trung bình Tốt 7 26 N2 (1) 1 27
184 Hứa Thành Phươc 28/12/2002 Tây Ninh Trường Tây Trung bình Tốt 7 Trung bình Trung bình 5 Trung bình Khá 6 Khá Tốt 9 27 0 27
185 Trần Xuân Pha 15/11/2002 Tây Ninh Bàu Đồn Trung bình Khá 6 Trung bình Tốt 7 Trung bình Trung bình 5 Trung bình Tốt 7 25 N1 (1.5) 1.5 26.5
186 Nguyễn Ngô Hoàng Trình 01/01/2002 Tây Ninh Mạc Đĩnh Chi Trung bình Khá 6 Trung bình Tốt 7 Trung bình Khá 6 Trung bình Tốt 7 26 N3 (0.5) 0.5 26.5
187 Nguyễn Huỳnh Trung Hậu 02/02/2002 Tây Ninh Nguyễn Văn Trỗi Trung bình Khá 6 Trung bình Khá 6 Trung bình Khá 6 Trung bình Khá 6 24 VS (1) N1 (1.5) 2.5 26.5
188 Đỗ Trung Dũng 02/11/2002 Tây Ninh Lý Tự Trọng Trung bình Tốt 7 Trung bình Khá 6 Trung bình Khá 6 Trung bình Tốt 7 26 N3 (0.5) 0.5 26.5
189 Hồ Thị Mỹ Linh X 30/03/2002 Tây Ninh Lý Tự Trọng Trung bình Khá 6 Trung bình Khá 6 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 26 N3 (0.5) 0.5 26.5
190 Trần Chấn Phong 15/11/2002 Tây Ninh Thị trấn DMC Trung bình Khá 6 Trung bình Tốt 7 Trung bình Khá 6 Trung bình Tốt 7 26 N3 (0.5) 0.5 26.5
191 Lâm Trường Chinh 18/05/2002 Tây Ninh Xã Phan Trung bình Khá 6 Trung bình Khá 6 Trung bình Khá 6 Trung bình Tốt 7 25 N1 (1.5) 1.5 26.5
192 Nguyễn Văn Lượng 04/10/2002 Tây Ninh Xã Phan Trung bình Khá 6 Trung bình Khá 6 Trung bình Khá 6 Trung bình Tốt 7 25 N1 (1.5) 1.5 26.5
193 Huỳnh Tấn Phát 06/05/2002 Tây Ninh Xã Phan Trung bình Khá 6 Trung bình Khá 6 Trung bình Khá 6 Trung bình Tốt 7 25 N1 (1.5) 1.5 26.5
194 Lương Đình Vũ 16/01/2002 Tây Ninh Xã Phan Trung bình Khá 6 Trung bình Khá 6 Trung bình Khá 6 Trung bình Tốt 7 25 N1 (1.5) 1.5 26.5
195 Nguyễn Thành Triệu 14/03/2002 Tây Ninh Thị trấn DMC Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Trung bình Khá 6 Trung bình Khá 6 26 N3 (0.5) 0.5 26.5
196 Trần Hoài Thương 24/02/2000 Long An Phước Minh Trung bình Khá 6 Trung bình Khá 6 Trung bình Tốt 7 Trung bình Khá 6 25 N1 (1.5) 1.5 26.5
197 Trần Song Toàn 16/08/2002 Tây Ninh Truông Mít Trung bình Khá 6 Khá Tốt 9 Trung bình Khá 6 Trung bình Trung bình 5 26 N3 (0.5) 0.5 26.5
198 Nguyễn Văn Nhân 18/11/2002 Tây Ninh Cầu Khởi Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Trung bình Khá 6 Trung bình Khá 6 26 N3 (0.5) 0.5 26.5
199 Võ Bùi Nhật Phát 15/07/2002 Tây Ninh Bàu Năng Trung bình Khá 6 Trung bình Khá 6 Trung bình Tốt 7 Trung bình Khá 6 25 N1 (1.5) 1.5 26.5
200 Nguyễn Thanh Bình 03/05/2002 Tây Ninh Bàu Năng Trung bình Trung bình 5 Trung bình Khá 6 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 25 N1 (1.5) 1.5 26.5
201 Nguyễn Thành Tâm 04/11/2002 Tây Ninh Truông Mít Trung bình Khá 6 Trung bình Tốt 7 Trung bình Khá 6 Trung bình Khá 6 25 N2 (1) 1 26
202 Hứa Diệp Lâm 21/12/2001 Tây Ninh Cầu Khởi Trung bình Tốt 7 Trung bình Khá 6 Trung bình Khá 6 Trung bình Khá 6 25 N2 (1) 1 26
203 Lương Bảo Trọng 12/05/2002 Đồng Tháp Nguyễn Tri Phương Trung bình Tốt 7 Trung bình Khá 6 Trung bình Khá 6 Trung bình Khá 6 25 N2 (1) 1 26
204 Nguyễn Tuấn Kiện 11/03/2002 Tây Ninh Trường Tây Trung bình Khá 6 Trung bình Khá 6 Trung bình Khá 6 Trung bình Khá 6 24 VS (1) N2 (1) 2 26
205 Nguyễn Thành Đạt 27/06/2002 Tây Ninh Trường Tây Trung bình Khá 6 Trung bình Trung bình 5 Trung bình Khá 6 Trung bình Tốt 7 24 N1 (1.5) 1.5 25.5
206 Nguyễn Công Lý 23/11/2002 Tây Ninh Suối Đá Trung bình Khá 6 Trung bình Khá 6 Trung bình Trung bình 5 Trung bình Khá 6 23 VS (1) N1 (1.5) 2.5 25.5
207 Lê Hoài Phong 03/04/2002 Tây Ninh Suối Đá Trung bình Tốt 7 Trung bình Khá 6 Trung bình Khá 6 Trung bình Khá 6 25 N3 (0.5) 0.5 25.5
208 Nguyễn Thanh Tùng 10/12/2002 Tây Ninh Truông Mít Trung bình Tốt 7 Trung bình Khá 6 Trung bình Khá 6 Trung bình Khá 6 25 N3 (0.5) 0.5 25.5
209 Bùi Hoài Linh 28/08/2001 Tây Ninh Phước Minh Trung bình Khá 6 Trung bình Khá 6 Trung bình Khá 6 Trung bình Khá 6 24 N1 (1.5) 1.5 25.5
210 Võ Thanh Sang 29/11/2002 Tây Ninh Phước Ninh Trung bình Khá 6 Trung bình Khá 6 Trung bình Khá 6 Trung bình Tốt 7 25 N3 (0.5) 0.5 25.5
211 Phạm Vỉ Hào 04/09/2002 Tây Ninh Bàu Năng Trung bình Khá 6 Trung bình Trung bình 5 Trung bình Khá 6 Trung bình Tốt 7 24 N1 (1.5) 1.5 25.5
212 Võ Hoàng Đoan 05/11/2002 Tây Ninh Phước Ninh Trung bình Tốt 7 Trung bình Khá 6 Trung bình Trung bình 5 Trung bình Tốt 7 25 N3 (0.5) 0.5 25.5
213 Nguyễn Vũ Nguyên Chương 07/03/2002 Tây Ninh Bàu Năng Trung bình Khá 6 Trung bình Trung bình 5 Trung bình Khá 6 Trung bình Tốt 7 24 N2 (1) 1 25
214 Huỳnh Thanh Rớt 06/09/2001 Tây Ninh Suối Đá Trung bình Khá 6 Trung bình Khá 6 Trung bình Trung bình 5 Trung bình Khá 6 23 VS (1) N2 (1) 2 25
215 Huỳnh Lê Hồng Vân X 19/07/2002 Tây Ninh Trần Bình Trọng Trung bình Tốt 7 Trung bình Khá 6 Trung bình Khá 6 Trung bình Khá 6 25 0 25
216 Võ Trọng Hiếu 17/08/2002 Bình Dương Trường Tây Trung bình Khá 6 Trung bình Trung bình 5 Trung bình Khá 6 Trung bình Khá 6 23 VS (1) N2 (1) 2 25
217 Lê Dương Hùng 01/11/2001 Tây Ninh Bàu Năng Trung bình Khá 6 Trung bình Trung bình 5 Trung bình Khá 6 Trung bình Khá 6 23 N1 (1.5) 1.5 24.5
218 Tô Thanh Tuấn 16/12/2002 Tây Ninh Chà Là Trung bình Khá 6 Trung bình Khá 6 Trung bình Khá 6 Trung bình Trung bình 5 23 N1 (1.5) 1.5 24.5
219 Nguyễn Thanh Duy 08/03/2002 Tây Ninh Suối Đá Trung bình Khá 6 Trung bình Trung bình 5 Trung bình Trung bình 5 Trung bình Khá 6 22 VS (1) N2 (1) 2 24
220 Châu Hải Huy 14/10/2002 Tây Ninh Thị trấn DMC Trung bình Khá 6 Trung bình Khá 6 Trung bình Khá 6 Trung bình Trung bình 5 23 N2 (1) 1 24
221 Nguyễn Trọng Nhân 11/11/2002 Tây Ninh Xã Phan Trung bình Trung bình 5 Trung bình Khá 6 Trung bình Khá 6 Trung bình Tốt 7 24 0 24