1 2 3 
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TÂY NINH
DANH SÁCH ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN SINH LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2019-2020
Trường THPT Nguyễn Đình Chiểu
Tìm kiếm
Tên thí sinh
Trường THCS
TT Họ và tên thí sinh Nữ Ngày sinh Nơi sinh HS trường THCS Kết quả đánh giá xếp loại Ưu tiên Khuyến khích Tổng điểm UTKK Tổng điểm RL-UTKK Thi tiếng Anh
Lớp 6 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 9 Tổng điểm RL
HL HK Điểm HL HK Điểm HL HK Điểm HL HK Điểm
1 Lê Thị Trang X 30/03/2004 Tây Ninh Suối Đá Giỏi Tốt 10 Giỏi Tốt 10 Giỏi Tốt 10 Khá Tốt 9 39 N1 (1) 1 40
2 Nguyễnthị Kim Ngân X 10/07/2004 Tây Ninh Suối Đá Giỏi Tốt 10 Khá Tốt 9 Khá Tốt 9 Khá Tốt 9 37 VS(0.5) N1 (1) 1.5 38.5
3 Trương Thị Thanh Trúc X 05/03/2004 Tây Ninh Suối Đá Giỏi Tốt 10 Khá Tốt 9 Khá Tốt 9 Khá Tốt 9 37 VS(0.5) N2 (0.5) 1 38
4 Nguyễn Thị Tuyết Trinh X 14/01/2004 Tây Ninh Suối Đá Giỏi Tốt 10 Giỏi Tốt 10 Khá Tốt 9 Khá Tốt 9 38 0 38
5 Lê Thị Thảo Nghi X 09/11/2004 Tây Ninh Suối Đá Giỏi Tốt 10 Giỏi Tốt 10 Khá Tốt 9 Khá Tốt 9 38 0 38
6 Võ Thị Ngọc Hậu X 03/03/2004 Tây Ninh Xã Phan Giỏi Tốt 10 Giỏi Tốt 10 Khá Tốt 9 Khá Tốt 9 38 0 38
7 Hà Chí Cường 20/10/2004 Tây Ninh Xã Phan Giỏi Tốt 10 Giỏi Tốt 10 Khá Tốt 9 Khá Tốt 9 38 0 38
8 Nguyễn Thị Tuyết Nhung X 28/08/2004 Tây Ninh Xã Phan Khá Tốt 9 Giỏi Tốt 10 Khá Tốt 9 Khá Tốt 9 37 0 37
9 Lê Minh Thuận 09/10/2004 Tây Ninh Xã Phan Khá Tốt 9 Khá Tốt 9 Giỏi Tốt 10 Khá Tốt 9 37 0 37
10 Nguyễn Hoàng Huy 19/05/2004 Tây Ninh Xã Phan Giỏi Tốt 10 Giỏi Tốt 10 Khá Khá 8 Khá Tốt 9 37 0 37
11 Đỗ Anh Thư X 29/11/2004 Tây Ninh Xã Phan Khá Tốt 9 Giỏi Tốt 10 Khá Tốt 9 Khá Tốt 9 37 0 37
12 Nguyễn Thị Như Quỳnh X 01/01/2004 Tây Ninh Thị trấn DMC Giỏi Tốt 10 Khá Tốt 9 Khá Tốt 9 Khá Tốt 9 37 0 37
13 Mai Thị Mĩ Duyên X 19/03/2004 Tây Ninh Suối Đá Khá Tốt 9 Khá Tốt 9 Khá Tốt 9 Khá Tốt 9 36 0 36
14 Dương Thị Thuý An X 27/07/2004 Tây Ninh Suối Đá Khá Tốt 9 Giỏi Tốt 10 Khá Tốt 9 Trung bình Tốt 7 35 N1 (1) 1 36
15 Nguyễn Thanh Bảo 03/11/2004 Tây Ninh Thị trấn DMC Khá Tốt 9 Khá Tốt 9 Khá Tốt 9 Khá Tốt 9 36 0 36
16 Trần Thị Như Quỳnh 15/08/2004 Tây Ninh Suối Đá Khá Tốt 9 Khá Tốt 9 Khá Tốt 9 Khá Tốt 9 36 0 36
17 Lê Anh Khoa 27/04/2004 Tây Ninh Xã Phan Khá Tốt 9 Khá Tốt 9 Khá Tốt 9 Khá Tốt 9 36 0 36
18 Trần Thị Kim Hà X 30/11/2004 Tây Ninh Xã Phan Khá Tốt 9 Khá Tốt 9 Khá Tốt 9 Khá Tốt 9 36 0 36
19 Nguyễn Thị Tuyết Ngân X 20/04/2004 Tây Ninh Xã Phan Khá Tốt 9 Khá Tốt 9 Khá Tốt 9 Khá Tốt 9 36 0 36
20 Lâm Thị Mỹ Như X 12/02/2004 Tây Ninh Xã Phan Khá Tốt 9 Khá Tốt 9 Khá Tốt 9 Khá Tốt 9 36 0 36
21 Triệu Thái Ngọc 25/06/2004 Tây Ninh Xã Phan Khá Tốt 9 Khá Tốt 9 Khá Tốt 9 Khá Tốt 9 36 0 36
22 Nguyễn Hoàng Thuấn 20/12/2004 Tây Ninh Chà Là Khá Tốt 9 Khá Tốt 9 Khá Tốt 9 Khá Tốt 9 36 0 36
23 Nguyễn Thị Minh Nhã X 22/09/2004 Tây Ninh Phước Ninh Khá Tốt 9 Khá Tốt 9 Khá Tốt 9 Khá Tốt 9 36 0 36
24 Phan Thị Hoàng Dung X 04/06/2004 Tây Ninh Phước Ninh Khá Tốt 9 Khá Tốt 9 Khá Tốt 9 Khá Tốt 9 36 0 36
25 Phan Đinh Lăng 26/11/2004 Tây Ninh Phước Ninh Khá Tốt 9 Khá Tốt 9 Khá Tốt 9 Khá Tốt 9 36 0 36
26 Nguyễn Trọng Nhân 15/05/2004 Tây Ninh Nguyễn Viết Xuân Khá Tốt 9 Khá Tốt 9 Khá Tốt 9 Khá Tốt 9 36 0 36
27 Lâm Thị Bích Trâm X 26/07/2004 Tây Ninh Phước Vinh Khá Tốt 9 Khá Tốt 9 Khá Tốt 9 Khá Tốt 9 36 0 36
28 Dương Thị Ngọc Quyên X 01/07/2004 Tây Ninh Suối Đá Khá Tốt 9 Khá Tốt 9 Khá Tốt 9 Khá Tốt 9 36 0 36
29 Nguyễn Thị Huỳnh Như X 09/04/2004 Tây Ninh Suối Đá Khá Tốt 9 Khá Tốt 9 Khá Tốt 9 Trung bình Tốt 7 34 VS(0.5) N1 (1) 1.5 35.5
30 Trà Thị Yến Nhi X 06/09/2004 Tây Ninh Suối Đá Khá Tốt 9 Khá Tốt 9 Khá Tốt 9 Trung bình Tốt 7 34 VS(0.5) N1 (1) 1.5 35.5
31 Trần Lâm Phi 20/08/2004 Tây Ninh Xã Phan Khá Khá 8 Khá Tốt 9 Khá Tốt 9 Khá Tốt 9 35 0 35
32 Nguyễn Minh Trí 07/06/2004 Tây Ninh Xã Phan Khá Tốt 9 Giỏi Tốt 10 Trung bình Tốt 7 Khá Tốt 9 35 0 35
33 Huỳnh Thị Yến Nhi X 14/12/2004 Tây Ninh Chà Là Giỏi Tốt 10 Khá Tốt 9 Khá Tốt 9 Trung bình Tốt 7 35 0 35
34 Nguyễn Ngọc Qúi X 09/07/2004 Tây Ninh Suối Đá Khá Tốt 9 Khá Tốt 9 Khá Tốt 9 Trung bình Tốt 7 34 N2 (0.5) 0.5 34.5
35 Nguyễn Quỳnh Như X 12/07/2004 Tây Ninh Suối Đá Khá Tốt 9 Khá Tốt 9 Khá Tốt 9 Trung bình Khá 6 33 VS(0.5) N1 (1) 1.5 34.5
36 Huỳnh Thị Ngọc Hà X 10/12/2004 Tây Ninh Suối Đá Khá Tốt 9 Khá Tốt 9 Khá Tốt 9 Trung bình Tốt 7 34 0 34
37 Nguyễn Minh Quốc 26/09/2003 Tây Ninh Thị trấn DMC Trung bình Tốt 7 Khá Tốt 9 Khá Tốt 9 Khá Tốt 9 34 0 34
38 Đặng Thị Thúy Kiều X 20/03/2003 Tây Ninh Xã Phan Khá Tốt 9 Khá Tốt 9 Khá Tốt 9 Trung bình Tốt 7 34 0 34
39 Lê Trung Hiếu 24/11/2003 Tây Ninh Xã Phan Trung bình Tốt 7 Khá Khá 8 Khá Tốt 9 Khá Tốt 9 33 N1 (1) 1 34
40 Nguyễn Nhật Hào 19/08/2004 TP. HCM Xã Phan Khá Tốt 9 Trung bình Tốt 7 Khá Tốt 9 Khá Tốt 9 34 0 34
41 Phạm Thạch Quân 02/06/2004 Tây Ninh Xã Phan Khá Tốt 9 Khá Tốt 9 Trung bình Tốt 7 Khá Tốt 9 34 0 34
42 Nguyễn Quốc Huy 24/03/2004 Tây Ninh Xã Phan Khá Tốt 9 Khá Tốt 9 Trung bình Tốt 7 Khá Tốt 9 34 0 34
43 Nguyễn Thị Quỳnh Như X 17/06/2004 Tây Ninh Chà Là Khá Tốt 9 Khá Tốt 9 Khá Tốt 9 Trung bình Tốt 7 34 0 34
44 Nguyễn Hoàng Tiền 08/04/2004 Tây Ninh Suối Đá Khá Tốt 9 Khá Tốt 9 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 32 VS(0.5) N1 (1) 1.5 33.5
45 Ngô Nguyễn Thuỳ Uyên X 30/04/2004 Tây Ninh Suối Đá Khá Tốt 9 Khá Tốt 9 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 32 VS(0.5) N2 (0.5) 1 33
46 Nguyễn Duy Tâm X 04/11/2004 Tây Ninh Thị trấn DMC Trung bình Tốt 7 Khá Tốt 9 Khá Tốt 9 Trung bình Tốt 7 32 N1 (1) 1 33
47 Phan Quốc Toàn 14/12/2004 Tây Ninh Thị trấn DMC Khá Khá 8 Khá Tốt 9 Trung bình Tốt 7 Khá Tốt 9 33 0 33
48 Triệu Thị Diễm Thuý X 08/04/2004 Tây Ninh Suối Đá Khá Tốt 9 Khá Tốt 9 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 32 N1 (1) 1 33
49 Bùi Thị Chúc Ngân X 30/09/2004 Tây Ninh Suối Đá Trung bình Tốt 7 Khá Tốt 9 Khá Tốt 9 Trung bình Tốt 7 32 N1 (1) 1 33
50 Đoàn Thị Kim Liên X 17/12/2004 Tây Ninh Suối Đá Khá Tốt 9 Khá Tốt 9 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 32 VS(0.5) N2 (0.5) 1 33
51 Nguyễn Thị Trúc Phương X 09/01/2004 Tây Ninh Chà Là Giỏi Tốt 10 Khá Tốt 9 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 33 0 33
52 Trịnh Thị Thúy Hằng X 11/03/2004 Tây Ninh Chà Là Khá Tốt 9 Khá Tốt 9 Khá Tốt 9 Trung bình Khá 6 33 0 33
53 Nguyễn Thị Mộng Nghi X 02/09/2004 Tây Ninh Suối Đá Giỏi Tốt 10 Khá Khá 8 Khá Khá 8 Trung bình Khá 6 32 N1 (1) 1 33
54 Trần Nhật Trường 31/01/2004 Tây Ninh Suối Đá Khá Tốt 9 Trung bình Tốt 7 Khá Tốt 9 Trung bình Tốt 7 32 N1 (1) 1 33
55 Ngô Minh Tiến 26/05/2004 Tây Ninh Phước Ninh Khá Tốt 9 Khá Tốt 9 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 32 N1 (1) 1 33
56 Nguyễn Thị Anh Thy X 09/02/2004 Tây Ninh Phước Ninh Khá Tốt 9 Khá Tốt 9 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 32 N2 (0.5) 0.5 32.5
57 Nguyễn Thị Ngọc Phụng X 15/08/2004 Tây Ninh Suối Đá Trung bình Tốt 7 Khá Tốt 9 Khá Tốt 9 Trung bình Tốt 7 32 VS(0.5) 0.5 32.5
58 Võ Thị Ngọc Trâm X 01/07/2004 Tây Ninh Suối Đá Khá Tốt 9 Khá Tốt 9 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 32 N2 (0.5) 0.5 32.5
59 Nguyễn Hà Công Lý 22/11/2004 Tây Ninh Bàu Năng Khá Tốt 9 Khá Tốt 9 Trung bình Khá 6 Trung bình Tốt 7 31 N1 (1) 1 32
60 Võ Minh Tiến 23/12/2003 Tây Ninh Xã Phan Khá Tốt 9 Khá Tốt 9 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 32 0 32
61 Võ Thị Cẩm Thu X 10/05/2004 Tây Ninh Suối Đá Khá Tốt 9 Trung bình Tốt 7 Khá Tốt 9 Trung bình Tốt 7 32 0 32
62 Nguyễn Hồng Thái 04/06/2004 Tây Ninh Trường Hòa Khá Tốt 9 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 30 N1 (1) 1 31
63 Lê Trần Xuân Tiến X 03/01/2004 Tây Ninh Mạc Đĩnh Chi Khá Tốt 9 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 30 N1 (1) 1 31
64 Dương Minh Thông 22/10/2004 Tây Ninh Lý Tự Trọng Trung bình Tốt 7 Khá Tốt 9 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 30 N1 (1) 1 31
65 Nguyễn Lê Khánh Vy 15/01/2004 Tây Ninh Lý Tự Trọng Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Khá Tốt 9 Trung bình Tốt 7 30 N1 (1) 1 31
66 Lê Thị Anh Thư X 04/08/2004 Tây Ninh Phước Ninh Trung bình Tốt 7 Khá Tốt 9 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 30 N1 (1) 1 31
67 Bùi Thị Mỹ Lệ X 23/03/2004 Tây Ninh Phước Ninh Trung bình Tốt 7 Khá Tốt 9 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 30 N1 (1) 1 31
68 Nguyễn Hoàng An 05/09/2004 Tây Ninh Võ Văn Kiệt Khá Tốt 9 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 30 N1 (1) 1 31
69 Nguyễn Thị Thu Ngân X 18/05/2004 Tây Ninh Phước Minh Trung bình Tốt 7 Khá Tốt 9 Khá Tốt 9 Trung bình Khá 6 31 0 31
70 Nguyễn Phi Hùng 02/08/2004 Tây Ninh Xã Phan Trung bình Khá 6 Khá Tốt 9 Khá Tốt 9 Trung bình Tốt 7 31 0 31
71 Trần Nhật Tân 16/04/2004 Tây Ninh Chà Là Khá Tốt 9 Khá Tốt 9 Trung bình Tốt 7 Trung bình Khá 6 31 0 31
72 Võ An Khang 24/11/2004 Tây Ninh Bàu Năng Khá Tốt 9 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 30 N1 (1) 1 31
73 Hồ Minh Nhiều 13/10/2004 Tây Ninh Suối Đá Khá Tốt 9 Khá Tốt 9 Trung bình Khá 6 Trung bình Tốt 7 31 0 31
74 Nguyễn Trung Quốc 25/08/2004 Tây Ninh Thị trấn DMC Khá Tốt 9 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 30 N1 (1) 1 31
75 Hồ Thanh Nhân 05/11/2004 Tây Ninh Phước Ninh Khá Tốt 9 Khá Tốt 9 Trung bình Tốt 7 Trung bình Khá 6 31 0 31
76 Nguyễn Tuấn Khương 09/06/2004 Tây Ninh Thị trấn DMC Khá Tốt 9 Trung bình Khá 6 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 29 VS(0.5) N1 (1) 1.5 30.5
77 Đoàn Thị Mỹ Duyên X 29/10/2004 Tây Ninh Suối Đá Khá Tốt 9 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Trung bình Khá 6 29 VS(0.5) N1 (1) 1.5 30.5
78 Nguyễn Trường Chinh 28/11/2004 Tây Ninh Suối Đá Khá Tốt 9 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 30 N2 (0.5) 0.5 30.5
79 Dương Hiếu Lộc 26/01/2004 Tây Ninh Suối Đá Khá Tốt 9 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 30 N2 (0.5) 0.5 30.5
80 Phạm Thành Nhẫn 22/09/2004 Tây Ninh Lý Tự Trọng Khá Tốt 9 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 30 N2 (0.5) 0.5 30.5
81 Nguyễn Hoài Nhân 25/02/2004 Tây Ninh Bà Đen Khá Tốt 9 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 30 N2 (0.5) 0.5 30.5
82 Nguyễn Ngọc Nhi 27/02/2004 Tây Ninh Chu Văn An Khá Tốt 9 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 30 N2 (0.5) 0.5 30.5
83 Võ Văn Nhựt 25/11/2003 Tây Ninh Suối Đá Khá Tốt 9 Khá Khá 8 Trung bình Khá 6 Trung bình Khá 6 29 VS(0.5) N1 (1) 1.5 30.5
84 Nguyễn Huỳnh Đức Huy 03/09/2004 Tây Ninh Trần Bình Trọng Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Khá Tốt 9 Trung bình Tốt 7 30 0 30
85 Phạm Lê Mạnh Quỳnh 23/02/2004 Tây Ninh Trần Bình Trọng Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Khá Tốt 9 Trung bình Tốt 7 30 0 30
86 Dương Thái Phong 06/10/2004 Tây Ninh Trưng Vương Trung bình Tốt 7 Khá Tốt 9 Trung bình Khá 6 Trung bình Tốt 7 29 N1 (1) 1 30
87 Hồ Khánh Duy 02/04/2004 Tây Ninh Trưng Vương Khá Tốt 9 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 30 0 30
88 Phạm Anh Phát 06/03/2004 Tây Ninh Trưng Vương Trung bình Tốt 7 Khá Tốt 9 Trung bình Khá 6 Trung bình Tốt 7 29 N1 (1) 1 30
89 Nguyễn Văn Phước 13/11/2004 Tây Ninh Long Thành Bắc Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Khá Tốt 9 30 0 30
90 Đặng Hoàng Sơn 06/04/2004 Tây Ninh Long Thành Bắc Trung bình Tốt 7 Khá Tốt 9 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 30 0 30
91 Lương Thị Thuý Liễu X 07/11/2004 Tây Ninh Long Thành Bắc Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Khá Tốt 9 30 0 30
92 Trần Thị Mỹ Duyên X 21/11/2004 Tây Ninh Long Thành Bắc Khá Tốt 9 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 30 0 30
93 Nguyễn Hoàng Khang 04/12/2004 Tây Ninh Long Thành Bắc Khá Tốt 9 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 30 0 30
94 Ngô Thanh Phước 25/09/2004 Tây Ninh Lý Tự Trọng Trung bình Khá 6 Trung bình Tốt 7 Khá Tốt 9 Trung bình Tốt 7 29 N1 (1) 1 30
95 Nguyễn Lê Gia Kiệt 07/10/2004 Tây Ninh Lý Tự Trọng Khá Tốt 9 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 30 0 30
96 Phan Minh Tài 11/02/2004 TP. HCM Lý Tự Trọng Khá Tốt 9 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 30 0 30
97 Phạm Hoàng Long 13/07/2004 Tây Ninh Mạc Đĩnh Chi Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Khá Tốt 9 Trung bình Tốt 7 30 0 30
98 Phạm Thị Huyền Trân X 28/10/2004 Tây Ninh Nguyễn Tri Phương Trung bình Tốt 7 Khá Tốt 9 Trung bình Khá 6 Trung bình Tốt 7 29 N1 (1) 1 30
99 Lê Thị Cẩm Ly X 09/01/2004 Tây Ninh Nguyễn Tri Phương Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Khá Tốt 9 Trung bình Tốt 7 30 0 30
100 Phạm Minh Quân X 13/02/2004 Tây Ninh Võ Văn Kiệt Khá Tốt 9 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 30 0 30
101 Võ Thị Ngọc Châu X 23/08/2003 Tây Ninh Phước Ninh Trung bình Tốt 7 Khá Tốt 9 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 30 0 30
102 Lê Nguyễn Khắc Đông 25/03/2004 Tây Ninh Phước Ninh Khá Tốt 9 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 30 0 30
103 Võ Mai Hoàng Huy 27/07/2004 Tây Ninh Bàu Năng Khá Tốt 9 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 30 0 30
104 Nguyễn Thị Kim Tuyến X 14/01/2004 Tây Ninh Bàu Năng Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Khá Tốt 9 Trung bình Tốt 7 30 0 30
105 Nguyễn Thị Kim Ngân X 23/05/2004 Tây Ninh Thị trấn DMC Trung bình Tốt 7 Khá Tốt 9 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 30 0 30
106 Phan Thanh Thảo X 08/03/2004 Tây Ninh Xã Phan Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Khá Tốt 9 Trung bình Tốt 7 30 0 30
107 Lê Hoàng Lợi 30/08/2004 Tây Ninh Suối Đá Khá Tốt 9 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 30 0 30
108 Noh Gang Hyuk 08/11/2004 Suối Đá Khá Tốt 9 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Trung bình Khá 6 29 N1 (1) 1 30
109 Dư Văn Trọng 19/04/2004 Tây Ninh Suối Đá Khá Tốt 9 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 30 0 30
110 Trần Thành Công 06/07/2004 TP Hồ Chí Minh Thị trấn DMC Khá Tốt 9 Khá Khá 8 Trung bình Tốt 7 Trung bình Khá 6 30 0 30
111 Phạm Minh Huy 08/03/2004 Tây Ninh Thị trấn DMC Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Khá Tốt 9 Trung bình Tốt 7 30 0 30
112 Trần Minh Quí 19/11/2004 Tây Ninh Thị trấn DMC Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Khá Tốt 9 30 0 30
113 Phan Nguyễn Hồng Nhung X 09/03/2004 Tây Ninh Thị trấn DMC Trung bình Tốt 7 Khá Tốt 9 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 30 0 30
114 Hồ Gia Chánh 10/07/2004 Tây Ninh Suối Đá Khá Tốt 9 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Trung bình Khá 6 29 VS(0.5) 0.5 29.5
115 Lê Tuấn Kiệt 28/07/2004 Tây Ninh Suối Đá Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 28 VS(0.5) N1 (1) 1.5 29.5
116 Nguyễn Kim Giaù X 25/05/2004 Đồng Tháp Suối Đá Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 28 VS(0.5) N1 (1) 1.5 29.5
117 Trần Thị Kim Phụng X 17/06/2004 Tây Ninh Suối Đá Khá Khá 8 Khá Trung bình 6 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 28 VS(0.5) N1 (1) 1.5 29.5
118 Huỳnh Huy Hoàng 21/09/2004 Tây Ninh Trần Bình Trọng Trung bình Khá 6 Khá Tốt 9 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 29 N2 (0.5) 0.5 29.5
119 Bùi Nguyễn Yến Nhi X 04/11/2004 Tây Ninh Suối Đá Khá Tốt 9 Trung bình Tốt 7 Trung bình Trung bình 5 Trung bình Tốt 7 28 VS(0.5) N1 (1) 1.5 29.5
120 Nguyễn Trần Duy Khánh 27/03/2004 Tây Ninh Trường Hòa Khá Tốt 9 Trung bình Tốt 7 Trung bình Khá 6 Trung bình Tốt 7 29 0 29
121 Lê Phạm Thái Nguyên 11/04/2004 Tây Ninh Nguyễn Thái Bình(HT) Khá Tốt 9 Trung bình Khá 6 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 29 0 29
122 Nguyễn Đức Thắng 03/05/2004 Tây Ninh Lý Tự Trọng Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 28 N1 (1) 1 29
123 Nguyễn Phúc Vinh 16/02/2004 Tây Ninh Lý Tự Trọng Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 28 N1 (1) 1 29
124 Phạm Nhật Trường 12/09/2004 Tây Ninh Lý Tự Trọng Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 28 N1 (1) 1 29
125 Lê Minh Khôi 10/04/2004 Bình Dương Truông Mít Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 28 N1 (1) 1 29
126 Lê Tiểu Mẩn X 09/06/2004 Tây Ninh Truông Mít Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 28 N1 (1) 1 29
127 Đặng Công Hoà 14/03/2004 Bìn Dương Lộc Ninh Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 28 N1 (1) 1 29
128 Mai Huỳnh Ngọc Thọ 28/09/2004 Tây Ninh Chà Là Khá Tốt 9 Trung bình Khá 6 Trung bình Tốt 7 Trung bình Khá 6 28 N1 (1) 1 29
129 Nguyễn Thị Ngọc Trâm X 20/08/2004 Tây Ninh Truông Mít Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 28 N1 (1) 1 29
130 Nguyễn Hữu Nghĩa 16/09/2004 Tây Ninh Phước Ninh Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 28 N1 (1) 1 29
131 Lê Thanh Huy 10/01/2004 Tây Ninh Nguyễn Tri Phương Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Trung bình Khá 6 Khá Tốt 9 29 0 29
132 Lê Ngọc Linh 05/03/2004 Tây Ninh Thị trấn DMC Khá Tốt 9 Trung bình Tốt 7 Trung bình Khá 6 Trung bình Tốt 7 29 0 29
133 Ngô Văn Chương X 03/02/2004 Tây Ninh Thị trấn DMC Khá Tốt 9 Trung bình Tốt 7 Trung bình Khá 6 Trung bình Tốt 7 29 0 29
134 Nguyễn Nhật Hào 27/04/2004 Tây Ninh Thị trấn DMC Khá Tốt 9 Trung bình Tốt 7 Trung bình Khá 6 Trung bình Tốt 7 29 0 29
135 Phan Trần Tấn Duy 12/01/2004 Tây Ninh Thị trấn DMC Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 28 N1 (1) 1 29
136 Phạm Trần Hoài Nam 25/09/2004 TP HCM Xã Phan Trung bình Trung bình 5 Khá Tốt 9 Trung bình Khá 6 Khá Tốt 9 29 0 29
137 Nguyễn Thị Kim Hoàng Yến X 09/07/2004 TP. HCM Xã Phan Trung bình Tốt 7 Khá Khá 8 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 29 0 29
138 Lê Thị Huỳnh Như X 02/02/2004 Tây Ninh Bàu Năng Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 28 N1 (1) 1 29
139 Trần Thị Hiền X 10/02/2004 Tây Ninh Bàu Năng Khá Tốt 9 Trung bình Tốt 7 Trung bình Khá 6 Trung bình Tốt 7 29 0 29
140 Lê Phạm Hồng Nhung X 03/10/2004 Tây Ninh Chà Là Khá Tốt 9 Trung bình Tốt 7 Trung bình Khá 6 Trung bình Tốt 7 29 0 29
141 Nguyễn Thị Mỹ Duyên X 12/05/2004 Tây Ninh Chà Là Khá Tốt 9 Trung bình Khá 6 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 29 0 29
142 Phạm Thị Trúc Vân X 22/03/2004 Tây Ninh Thị trấn DMC Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 28 N2 (0.5) 0.5 28.5
143 Phan Kim Đô 10/05/2004 Tây Ninh Thị trấn DMC Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 28 N2 (0.5) 0.5 28.5
144 Ngô Chí Tâm 08/03/2004 Tây Ninh Suối Đá Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 28 VS(0.5) 0.5 28.5
145 Chu Kỳ Anh X 04/04/2004 Tây Ninh Nguyễn Viết Xuân Khá Tốt 9 Trung bình Khá 6 Trung bình Tốt 7 Trung bình Khá 6 28 VS(0.5) 0.5 28.5
146 Phan Ngọc Hải 10/03/2004 Tây Ninh Truông Mít Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 28 N2 (0.5) 0.5 28.5
147 Hồ Thành Đạt 02/03/2004 Tây Ninh Long Thành Bắc Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 28 VS(0.5) 0.5 28.5
148 Nguyễn Vân Hà X 22/06/2004 TPHCM Trưng Vương Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 28 N2 (0.5) 0.5 28.5
149 Lê Hoàng Anh 09/01/2004 Tây Ninh Trường Hòa Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 28 VS(0.5) 0.5 28.5
150 Nguyễn Tấn Trường 31/08/2004 Tây Ninh Suối Đá Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 28 VS(0.5) 0.5 28.5
151 Nguyễn Quốc Bình 05/11/2004 Tây Ninh Suối Đá Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 28 0 28
152 Đinh Văn Chinh 28/04/2004 Ninh Bình Suối Đá Trung bình Tốt 7 Trung bình Khá 6 Khá Khá 8 Trung bình Tốt 7 28 0 28
153 Nguyễn Minh Thuận 06/02/2004 Tây Ninh Long Thành Bắc Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 28 0 28
154 Võ Ngọc Tuyền X 22/03/2004 Tây Ninh Trưng Vương Khá Tốt 9 Trung bình Khá 6 Trung bình Khá 6 Trung bình Tốt 7 28 0 28
155 Lê Văn Khánh 07/07/2004 Tây Ninh Trần Bình Trọng Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 28 0 28
156 Nguyễn Tấn Phát 11/09/2004 Tây Ninh Nguyễn Thái Bình(HT) Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 28 0 28
157 Nguyễn Thanh Tân 07/08/2004 Tây Ninh Long Thành Bắc Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 28 0 28
158 Phạm Lý Thế Văn 07/10/2004 Tây Ninh Long Thành Bắc Khá Tốt 9 Trung bình Tốt 7 Trung bình Khá 6 Trung bình Khá 6 28 0 28
159 Nguyễn Phúc Khang 05/02/2004 Tây Ninh Long Thành Bắc Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 28 0 28
160 Phan Bích Ngọc X 02/11/2004 Tây Ninh Long Thành Bắc Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 28 0 28
161 Lê Quốc Đại 16/01/2004 Tây Ninh Lý Tự Trọng Trung bình Tốt 7 Trung bình Khá 6 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 27 N1 (1) 1 28
162 Lê Nguyễn Phương 13/04/2004 Tây Ninh Mạc Đĩnh Chi Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 28 0 28
163 Nguyễn Hồng Phúc Tấn 12/06/2003 Tây Ninh Mạc Đĩnh Chi Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 28 0 28
164 Lê Hoàng Phúc 24/12/2003 Tây Ninh Mạc Đĩnh Chi Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 28 0 28
165 Hứa Ngọc Lâm Anh X 18/01/2004 Tây Ninh Mạc Đĩnh Chi Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 28 0 28
166 Trương Đình Thanh Phước 09/08/2004 Tây Ninh Phước Ninh Trung bình Khá 6 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 27 N1 (1) 1 28
167 Phạm Văn Hết 22/07/2003 Tây Ninh Lộc Ninh Trung bình Tốt 7 Khá Tốt 9 Trung bình Khá 6 Trung bình Khá 6 28 0 28
168 Nguyễn Tuấn Vủ 12/11/2004 Tây Ninh Lộc Ninh Khá Khá 8 Trung bình Trung bình 5 Khá Tốt 9 Trung bình Khá 6 28 0 28
169 Nguyễn Thành Nam 21/10/2004 Tây Ninh Lộc Ninh Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 28 0 28
170 Trần Văn Phước 01/11/2004 Tây Ninh Phước Minh Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Trung bình Khá 6 27 N1 (1) 1 28
171 Nguyễn Tiến Phụng 16/06/2004 Trà Vinh Phước Minh Trung bình Khá 6 Khá Tốt 9 Trung bình Khá 6 Trung bình Khá 6 27 N1 (1) 1 28
172 Trương Hoàng Hữu 29/11/2004 Tây Ninh Truông Mít Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 28 0 28
173 Phạm Trung Tính 17/08/2004 Tây Ninh Truông Mít Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 28 0 28
174 Lê Hoàng Duy 04/11/2004 TP. HCM Truông Mít Trung bình Khá 6 Yếu Khá 5 Trung bình Tốt 7 Khá Tốt 9 27 N1 (1) 1 28
175 Huỳnh Ngô Nhật Phúc 19/06/2004 Tây Ninh Chà Là Trung bình Tốt 7 Khá Khá 8 Trung bình Khá 6 Trung bình Khá 6 27 N1 (1) 1 28
176 Trà Văn Thanh 15/09/2004 Tây Ninh Chà Là Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 28 0 28
177 Lê Nguyễn Bảo Trân X 31/08/2004 Tây Ninh Chà Là Trung bình Tốt 7 Khá Khá 8 Trung bình Khá 6 Trung bình Tốt 7 28 0 28
178 Nguyễn Thị Cẩm Tiên X 31/12/2004 Tây Ninh Chà Là Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 28 0 28
179 Hà Nguyễn Thúy An X 16/08/2004 Tây Ninh Nguyễn Tri Phương Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 28 0 28
180 Mai Thanh Bắc 27/08/2004 Tây Ninh Phước Ninh Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 28 0 28
181 Nguyễn Thành Tiển 26/10/2004 Tây Ninh Suối Đá Khá Tốt 9 Trung bình Tốt 7 Trung bình Khá 6 Trung bình Khá 6 28 0 28
182 Trần Lê Minh Tú 08/12/2004 Tây Ninh Suối Đá Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 28 0 28
183 Hồ Minh Luân 11/04/2004 Tây Ninh Suối Đá Khá Tốt 9 Trung bình Khá 6 Trung bình Khá 6 Trung bình Khá 6 27 N1 (1) 1 28
184 Bùi Nhựt Duy 17/11/2003 Tây Ninh Suối Đá Trung bình Tốt 7 Trung bình Khá 6 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 27 VS(0.5) N2 (0.5) 1 28
185 Vũ Hoàng Châu Giang 10/04/2004 Tây Ninh Thị trấn DMC Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 28 0 28
186 Võ Mạnh Đăng 30/04/2004 Tây Ninh Thị trấn DMC Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 28 0 28
187 Trương Lê Minh 24/09/2004 Tây Ninh Thị trấn DMC Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 28 0 28
188 Nguyễn Đăng Khoa 21/08/2004 Tây Ninh Thị trấn DMC Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 28 0 28
189 Phan Văn Cảnh 09/10/2003 Tây Ninh Thị trấn DMC Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 28 0 28
190 Lê Trần Bảo Yến X 13/10/2004 Tây Ninh Thị trấn DMC Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 28 0 28
191 Trần Gia Thịnh 05/07/2004 Tây Ninh Thị trấn DMC Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 28 0 28
192 Nguyễn Nhật Minh 11/07/2004 Tây Ninh Thị trấn DMC Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 28 0 28
193 Lê Nhất Huy 01/04/2004 Tây Ninh Bàu Năng Trung bình Khá 6 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 27 N1 (1) 1 28
194 Phạm Thị Thùy Dương X 25/04/2004 Tây Ninh Bàu Năng Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 28 0 28
195 Lê Thị Bích Ngọc X 07/05/2004 Tây Ninh Bàu Năng Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Trung bình Khá 6 Trung bình Tốt 7 27 N1 (1) 1 28
196 Huỳnh Nguyễn Gia Huy 18/11/2004 Tây Ninh Bàu Năng Trung bình Tốt 7 Trung bình Khá 6 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 27 N1 (1) 1 28
197 Trần Bích Ngọc X 01/03/2004 TPHCM Bàu Năng Trung bình Khá 6 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 27 N1 (1) 1 28
198 Nguyễn Bảo Ngọc X 09/10/2004 Tây Ninh Bàu Năng Trung bình Khá 6 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 27 N1 (1) 1 28
199 Đặng Nguyễn Minh Cảnh 18/03/2004 Đồng Tháp Xã Phan Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 28 0 28
200 Nguyễn Trọng Thái 20/11/2004 Tây Ninh Xã Phan Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 28 0 28
201 Nguyễn Hoàng Duy 14/06/2004 Tây Ninh Xã Phan Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 28 0 28
202 Lê Thị Mỹ Duyên X 07/06/2004 Tây Ninh Bàu Năng Trung bình Khá 6 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 27 N2 (0.5) 0.5 27.5
203 Nguyễn Thanh Phong 03/09/2004 Tây Ninh Phước Ninh Trung bình Khá 6 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 27 N2 (0.5) 0.5 27.5
204 Huỳnh Minh Đức 20/05/2004 Tây Ninh Mạc Đĩnh Chi Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Trung bình Khá 6 Trung bình Tốt 7 27 N2 (0.5) 0.5 27.5
205 Nguyễn Đông Thảo X 03/01/2004 Tây Ninh Trường Hòa Khá Khá 8 Khá Khá 8 Trung bình Khá 6 Trung bình Trung bình 5 27 VS(0.5) 0.5 27.5
206 Võ Thành Danh 29/06/2004 Tây Ninh Suối Đá Khá Tốt 9 Trung bình Tốt 7 Trung bình Khá 6 Trung bình Trung bình 5 27 VS(0.5) 0.5 27.5
207 Phạm Thanh Sang 19/03/2004 Tây Ninh Suối Đá Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Trung bình Khá 6 27 VS(0.5) 0.5 27.5
208 Bùi Thị Phi Yến X 08/07/2004 Tây Ninh Suối Đá Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Trung bình Khá 6 Trung bình Tốt 7 27 0 27
209 Lê Thị Lý X 14/01/2003 Tây Ninh Trường Hòa Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Trung bình Khá 6 Trung bình Tốt 7 27 0 27
210 Đinh Gia Bình 19/02/2004 Tây Ninh Trường Tây Trung bình Khá 6 Khá Tốt 9 Trung bình Khá 6 Trung bình Khá 6 27 0 27
211 Lê Hoà Quốc Việt 24/08/2004 Tây Ninh Lý Tự Trọng Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Trung bình Khá 6 Trung bình Khá 6 26 N1 (1) 1 27
212 Nguyễn Quốc Nam 25/12/2004 Tây Ninh Lý Tự Trọng Trung bình Khá 6 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 27 0 27
213 Trần Nguyên Nam 09/05/2004 Tây Ninh Long Thành Bắc Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Trung bình Khá 6 Trung bình Tốt 7 27 0 27
214 Phạm Thị Phương Thảo X 25/08/2004 Tây Ninh Lý Tự Trọng Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Trung bình Khá 6 Trung bình Khá 6 26 N1 (1) 1 27
215 Đỗ Minh Nhựt 04/03/2004 Tây Ninh Long Thành Bắc Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Trung bình Khá 6 Trung bình Tốt 7 27 0 27
216 Nguyễn Hoài Đức 23/01/2004 Tây Ninh Long Thành Bắc Trung bình Khá 6 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 27 0 27
217 Trương Đình Thiện 29/10/2004 Tây Ninh Phước Ninh Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Trung bình Khá 6 Trung bình Tốt 7 27 0 27
218 Lê Nguyễn Anh Thư X 05/04/2004 Tây Ninh Chà Là Trung bình Khá 6 Trung bình Tốt 7 Trung bình Khá 6 Trung bình Tốt 7 26 N1 (1) 1 27
219 Nguyễn Dương Hải Tân 16/10/2004 Tây Ninh Chà Là Trung bình Tốt 7 Trung bình Khá 6 Trung bình Tốt 7 Trung bình Khá 6 26 N1 (1) 1 27
220 Lý Nguyên Anh Vũ 12/05/2004 Tây Ninh Cầu Khởi Trung bình Tốt 7 Trung bình Khá 6 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 27 0 27
221 Nguyễn Nhật Hào 21/05/2004 Tây Ninh Cầu Khởi Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Trung bình Khá 6 Trung bình Khá 6 26 N1 (1) 1 27
222 Phan Tuấn Kiệt 09/07/2004 Tây Ninh Chà Là Trung bình Khá 6 Trung bình Khá 6 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 26 N1 (1) 1 27
223 Võ Minh Thăng 15/10/2004 Tây Ninh Phước Ninh Trung bình Khá 6 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 27 0 27
224 Phan Trần Thảo Vy X 22/10/2004 Bình Dương Bến Củi DMC Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Trung bình Khá 6 Trung bình Tốt 7 27 0 27
225 Lê Trung Lượng 22/09/2004 Tây Ninh Bưng Bàng Trung bình Tốt 7 Trung bình Khá 6 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 27 0 27
226 Lê Nguyễn Ngọc Trâm X 12/01/2004 Tây Ninh Nguyễn Trãi Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Trung bình Trung bình 5 Trung bình Tốt 7 26 N1 (1) 1 27
227 Mai Hoàng Giáp 05/11/2004 Tây Ninh Bàu Đồn Trung bình Khá 6 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 27 0 27
228 Ngô Thành Công 04/12/2004 Tây Ninh Bàu Năng Trung bình Khá 6 Trung bình Tốt 7 Trung bình Khá 6 Trung bình Tốt 7 26 N1 (1) 1 27
229 Nguyễn Thị Ái Như X 20/10/2004 Tây Ninh Bàu Năng Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Trung bình Khá 6 Trung bình Tốt 7 27 0 27
230 Lê Thị Thu Sương X 21/03/2004 Tây Ninh Bàu Năng Trung bình Tốt 7 Trung bình Khá 6 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 27 0 27
231 Phan Văn Lượng 06/02/2004 Tây Ninh Chà Là Trung bình Tốt 7 Trung bình Khá 6 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 27 0 27
232 Đỗ Huỳnh Như X 11/12/2004 Tây Ninh Chà Là Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Trung bình Khá 6 27 0 27
233 Phạm Hải Trí Anh 26/06/2004 Tây Ninh Xã Phan Trung bình Khá 6 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 27 0 27
234 Nguyễn Thị Mai Hương X 19/12/2004 Tây Ninh Thị trấn DMC Trung bình Khá 6 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 27 0 27
235 Trương Minh Trí 09/08/2004 Tây Ninh Thị trấn DMC Trung bình Tốt 7 Trung bình Khá 6 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 27 0 27
236 Lê Nguyễn Hậu 29/11/2004 Tây Ninh Thị trấn DMC Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Trung bình Khá 6 27 0 27
237 Tô Phi Hào 30/01/2004 Tây Ninh Thị trấn DMC Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Trung bình Khá 6 Trung bình Tốt 7 27 0 27
238 Võ Hoàng Tú 21/08/2004 Tây Ninh Thị trấn DMC Trung bình Tốt 7 Trung bình Khá 6 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 27 0 27
239 Phan Hồng Đại 09/11/2004 Tây Ninh Suối Đá Trung bình Tốt 7 Trung bình Khá 6 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 27 0 27
240 Huỳnh Văn Cường 02/10/2004 TPHCM Võ Văn Kiệt Trung bình Tốt 7 Trung bình Khá 6 Trung bình Khá 6 Trung bình Tốt 7 26 N2 (0.5) 0.5 26.5
241 Huỳnh Quốc Bảo 25/06/2004 Tây Ninh Trường Tây Trung bình Trung bình 5 Trung bình Khá 6 Trung bình Khá 6 Khá Tốt 9 26 VS(0.5) 0.5 26.5
242 Trần Quý Kim Ngọc Ngân X 25/06/2004 Tây Ninh Trường Hòa Trung bình Tốt 7 Trung bình Khá 6 Trung bình Khá 6 Trung bình Tốt 7 26 0 26
243 Lê Thanh Quân 30/07/2004 Tây Ninh Suối Đá Trung bình Tốt 7 Trung bình Khá 6 Trung bình Tốt 7 Trung bình Khá 6 26 0 26
244 Huỳnh Tuấn Anh 30/11/2004 Tây Ninh Long Thành Bắc Trung bình Khá 6 Trung bình Tốt 7 Trung bình Khá 6 Trung bình Tốt 7 26 0 26
245 Ngô Thị Minh Tuyền X 15/06/2004 Tây Ninh Mạc Đĩnh Chi Trung bình Khá 6 Trung bình Khá 6 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 26 0 26
246 Nguyễn Trần Phúc Tâm 09/04/2004 Tây Ninh Lý Tự Trọng Trung bình Khá 6 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Trung bình Khá 6 26 0 26
247 Lê Thành Dương 24/12/2004 Thanh Hóa Nguyễn Tri Phương Trung bình Tốt 7 Trung bình Khá 6 Trung bình Khá 6 Trung bình Tốt 7 26 0 26
248 Nguyễn Hoàng Phú Qúi X 09/12/2004 Tây Ninh Nguyễn Trãi Trung bình Tốt 7 Trung bình Khá 6 Trung bình Khá 6 Trung bình Khá 6 25 VS(0.5) N2 (0.5) 1 26
249 Lê Nguyễn Bích Trâm X 12/01/2004 Tây Ninh Nguyễn Trãi Trung bình Tốt 7 Trung bình Khá 6 Trung bình Khá 6 Trung bình Tốt 7 26 0 26
250 Lâm Hà Mỹ Quyên X 15/08/2004 Tây Ninh Nguyễn Tri Phương Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Trung bình Trung bình 5 Trung bình Tốt 7 26 0 26
251 Tô Minh Trí 06/10/2004 Tây Ninh Phước Ninh Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Trung bình Trung bình 5 Trung bình Tốt 7 26 0 26
252 Nguyễn Thành Vinh 28/09/2004 Tây Ninh Chà Là Trung bình Khá 6 Trung bình Trung bình 5 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 25 N1 (1) 1 26
253 Hồ Chí Bảo 30/04/2004 Tây Ninh Phước Minh Trung bình Khá 6 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Trung bình Trung bình 5 25 N1 (1) 1 26
254 Trần Thị Ngọc Giaù X 16/04/2004 Tây Ninh Suối Đá Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Trung bình Khá 6 Trung bình Khá 6 26 0 26
255 Trần Nhựt Hào 10/11/2004 Tây Ninh Suối Đá Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Trung bình Khá 6 Trung bình Khá 6 26 0 26
256 Nguyễn Thị Thanh Lộc X 26/05/2004 Tây Ninh Thị trấn DMC Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Trung bình Trung bình 5 Trung bình Tốt 7 26 0 26
257 Dương Hoàng Phương Uyên X 10/11/2004 Tây Ninh Bàu Năng Trung bình Tốt 7 Trung bình Khá 6 Trung bình Khá 6 Trung bình Tốt 7 26 0 26
258 Nguyễn Thị Diểm Trinh X 18/07/2004 Tây Ninh Xã Phan Trung bình Khá 6 Trung bình Khá 6 Trung bình Tốt 7 Trung bình Khá 6 25 N1 (1) 1 26
259 Phan Văn Thanh 15/12/2004 Tây Ninh Chà Là Trung bình Tốt 7 Trung bình Khá 6 Trung bình Tốt 7 Trung bình Khá 6 26 0 26
260 Trần Minh Dũng 26/07/2004 Tây Ninh Suối Đá Trung bình Khá 6 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Trung bình Trung bình 5 25 N2 (0.5) 0.5 25.5
261 Cao Hoàng Thịnh 30/04/2003 Cà Mau Suối Đá Trung bình Khá 6 Trung bình Tốt 7 Trung bình Khá 6 Trung bình Khá 6 25 N2 (0.5) 0.5 25.5
262 Nguyễn Văn Phước 25/10/2004 Tây Ninh Suối Đá Trung bình Khá 6 Trung bình Khá 6 Trung bình Tốt 7 Trung bình Khá 6 25 VS(0.5) 0.5 25.5
263 Võ Quốc Bằng 26/06/2004 Tây Ninh Bưng Bàng Trung bình Khá 6 Trung bình Khá 6 Trung bình Khá 6 Trung bình Tốt 7 25 VS(0.5) 0.5 25.5
264 Nguyễn Anh Tuấn 25/07/2004 Tây Ninh Suối Đá Trung bình Tốt 7 Trung bình Khá 6 Trung bình Khá 6 Trung bình Khá 6 25 N2 (0.5) 0.5 25.5
265 Bùi Thanh Hiền 29/10/2004 Hậu Giang Phước Ninh Trung bình Khá 6 Trung bình Tốt 7 Trung bình Khá 6 Trung bình Khá 6 25 0 25
266 Nguyễn Võ Thanh Bình 01/09/2004 Tây Ninh Nguyễn Trãi Khá Tốt 9 Trung bình Trung bình 5 Trung bình Trung bình 5 Trung bình Khá 6 25 0 25
267 Phạm Thành Thiệt 29/08/2003 Tây Ninh Phước Ninh Trung bình Tốt 7 Trung bình Khá 6 Trung bình Khá 6 Trung bình Khá 6 25 0 25
268 Phan Thới Hoà 04/01/2004 Tây Ninh Phước Minh Trung bình Trung bình 5 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Trung bình Khá 6 25 0 25
269 Phan Hoàng Anh 27/12/2004 Tây Ninh Chà Là Trung bình Khá 6 Trung bình Khá 6 Trung bình Khá 6 Trung bình Tốt 7 25 0 25
270 Triệu Hải Khánh Duy 31/12/2004 Tây Ninh Thị trấn DMC Trung bình Tốt 7 Trung bình Khá 6 Trung bình Khá 6 Trung bình Khá 6 25 0 25
271 Đỗ Duy Khánh 02/12/2004 Hậu Giang Chà Là Trung bình Tốt 7 Trung bình Khá 6 Trung bình Khá 6 Trung bình Khá 6 25 0 25
272 Trịnh Ngọc Thảo Dy X 11/03/2004 Tây Ninh Chà Là Trung bình Tốt 7 Trung bình Khá 6 Trung bình Khá 6 Trung bình Khá 6 25 0 25
273 Trần Thanh Phát 16/12/2004 Tây Ninh Chà Là Trung bình Khá 6 Trung bình Khá 6 Trung bình Khá 6 Trung bình Tốt 7 25 0 25
274 Đặng Xuân Hào 19/09/2004 Tây Ninh Chà Là Trung bình Khá 6 Trung bình Khá 6 Trung bình Khá 6 Trung bình Tốt 7 25 0 25
275 Lê Thanh Tài 01/05/2004 TP. HCM Chà Là Trung bình Tốt 7 Trung bình Khá 6 Trung bình Khá 6 Trung bình Khá 6 25 0 25
276 Võ Hoàng Linh 01/06/2003 Tây Ninh Xã Phan Trung bình Khá 6 Trung bình Khá 6 Trung bình Tốt 7 Trung bình Khá 6 25 0 25
277 Trần Thị Kim Thi X 17/09/2004 Tây Ninh Xã Phan Trung bình Khá 6 Trung bình Khá 6 Trung bình Khá 6 Trung bình Tốt 7 25 0 25
278 Bùi Thanh Vũ 19/08/2004 Tây Ninh Phước Minh Trung bình Khá 6 Trung bình Khá 6 Trung bình Tốt 7 Trung bình Trung bình 5 24 N2 (0.5) 0.5 24.5
279 Trần Quốc Chính 21/09/2004 Tây Ninh Chà Là Trung bình Khá 6 Trung bình Khá 6 Trung bình Khá 6 Trung bình Khá 6 24 0 24
280 Lê Huỳnh Phú 07/09/2004 Tây Ninh Nguyễn Trãi Trung bình Khá 6 Trung bình Khá 6 Trung bình Trung bình 5 Trung bình Khá 6 23 N1 (1) 1 24
281 Huỳnh Thanh Tuấn 17/09/2004 Tây Ninh Phước Ninh Trung bình Khá 6 Trung bình Tốt 7 Trung bình Trung bình 5 Trung bình Khá 6 24 0 24
282 Lê Minh Ý 10/12/2004 Tây Ninh Suối Đá Trung bình Tốt 7 Trung bình Trung bình 5 Trung bình Khá 6 Trung bình Khá 6 24 0 24
283 Hồ Thế Vinh 30/06/2004 Tây Ninh Long Thành Bắc Trung bình Tốt 7 Trung bình Khá 6 Trung bình Khá 6 Trung bình Trung bình 5 24 0 24
284 Trương Phát Tài 05/01/2004 TP.HCM Long Thành Bắc Trung bình Khá 6 Trung bình Tốt 7 Trung bình Khá 6 Trung bình Trung bình 5 24 0 24
285 Phạm Minh Tân 27/05/2003 Tây Ninh Bàu Năng Trung bình Khá 6 Trung bình Khá 6 Trung bình Khá 6 Trung bình Khá 6 24 0 24
286 Nguyễn Tiến Đạt 16/04/2004 Tây Ninh Bàu Năng Trung bình Khá 6 Trung bình Khá 6 Trung bình Khá 6 Trung bình Khá 6 24 0 24
287 Ngô Thị Trà My X 04/09/2003 Tây Ninh Bàu Năng Trung bình Khá 6 Trung bình Khá 6 Trung bình Khá 6 Trung bình Khá 6 24 0 24
288 Nguyễn Thuận Hưng 21/08/2004 Tây Ninh Thị trấn DMC Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Trung bình Trung bình 5 Trung bình Trung bình 5 24 0 24
289 Phan Quốc Tín 13/11/2004 Tây Ninh Suối Đá Trung bình Tốt 7 Trung bình Khá 6 Trung bình Khá 6 Trung bình Trung bình 5 24 0 24
290 Nguyễn Vũ Trường Duy 15/03/2004 Tây Ninh Suối Đá Khá Trung bình 6 Trung bình Khá 6 Trung bình Trung bình 5 Trung bình Khá 6 23 N1 (1) 1 24
291 Lê Quốc Triệu 02/10/2004 Tây Ninh Chà Là Trung bình Tốt 7 Trung bình Khá 6 Trung bình Trung bình 5 Trung bình Trung bình 5 23 N2 (0.5) 0.5 23.5
292 Bùi Minh Anh X 20/10/2003 Tây Ninh Long Thành Bắc Trung bình Khá 6 Trung bình Trung bình 5 Trung bình Khá 6 Trung bình Khá 6 23 0 23
293 Võ Thị Tường Duy X 15/12/2004 Tây Ninh Suối Đá Trung bình Khá 6 Trung bình Khá 6 Trung bình Khá 6 Trung bình Trung bình 5 23 0 23
294 Ngô Hồng Tươi 05/12/2004 Tây Ninh Suối Đá Trung bình Khá 6 Trung bình Khá 6 Trung bình Khá 6 Trung bình Trung bình 5 23 0 23
295 Mai Thanh Sang 05/11/2003 Tây Ninh Suối Đá Trung bình Khá 6 Trung bình Khá 6 Trung bình Trung bình 5 Trung bình Trung bình 5 22 0 22
296 Phan Thanh Duy 27/04/2004 Tây Ninh Bàu Năng Trung bình Trung bình 5 Trung bình Khá 6 Trung bình Trung bình 5 Trung bình Khá 6 22 0 22
297 Võ Nhật Huy 08/05/2004 Tây Ninh Chà Là Trung bình Khá 6 Trung bình Trung bình 5 Trung bình Trung bình 5 Trung bình Khá 6 22 0 22